Diversitat cultural a l’aula

Diversitat cultural a l’aula

Objectius de l’activitat:

  • Proporcionar recursos per a l’acollida de l’alumnat.
  • Entendre el context sociocultural de la comunitat al que pertany l’alumne
  • Donar eines per facilitar la integració i convivència
  • Oferir destreses que permetin entendre les diverses cultures.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 01-06-2019
Data finalització 30-06-2019
Inici inscripcions 29-04-2019
Tancament inscripcions 29-05-2019 12:00 pm
Import 95 €
Lloc On line
Categories Formació del professorat, Educació, On line
Documentació/Temari 2018-09DiversitatCultural.doc

Docents

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.