Àrees

Imatge Curs Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
Club de lectura, més enllà i més endins Club de lectura, més enllà i més endins 01-07-2019 05-07-2019 Institut Vil·la Romana 95 € + 5 € de material 20
El treball per competències a l'aula: del mite a la pràctica El treball per competències a l'aula: del mite a la pràctica 01-07-2019 05-07-2019 Can Raspall 95 € 20
Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit (estiu) Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit (estiu) 01-07-2019 30-07-2019 On line 95 €
Coeducació i gènere (estiu) Coeducació i gènere (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Diversitat cultural a l’aula (estiu) Diversitat cultural a l’aula (estiu) 01-07-2019 01-07-2019 On line 95 €
Les eines web 2.0 a les aules (estiu) Les eines web 2.0 a les aules (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció (estiu) Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95€
Percussió corporal i moviment: MÈTODE BAPNE Percussió corporal i moviment: MÈTODE BAPNE 01-07-2019 08-07-2019 Can Ramos 145 € 30
Pedagogia relacional, educar en la no violència Pedagogia relacional, educar en la no violència 01-07-2019 05-07-2019 Institut Vil·la Romana 95 € 20
L'hort escolar ecològic (estiu) L'hort escolar ecològic (estiu) 01-07-2019 01-07-2019 On line 150 €
Escoles Innovadores: les tic i l’aula invertida (estiu) Escoles Innovadores: les tic i l’aula invertida (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Ioga i teràpia corporal II i III Ioga i teràpia corporal II i III 01-07-2019 05-07-2019 Institut Vil·la Romana 135 € 20
Òpera amb valors Òpera amb valors 01-07-2019 05-07-2019 Reial Cercle Artístic de Barcelona 95 € 40
Ensenyar per projectes (estiu) Ensenyar per projectes (estiu) 01-07-2019 31-07-2020 On line 95 €
Mindfulness a l'àmbit de la docència, fent camí a la felicitat (la Garriga) Mindfulness a l'àmbit de la docència, fent camí a la felicitat (la Garriga) 01-07-2019 05-07-2019 Institut Vil·la Romana 185 € 20