Escola d'Estiu Saligarda

Formació Presencial

Formació on line

Refresca’t amb la FUMH

Els cursos de l’Escola d’Estiu 2019 de la Fundació formen part del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació i compten amb el seu reconeixement.

L’Escola d’Estiu va ser creada el 2004 per docents de la FUMH que apostaven per fer de manera continuada una “formació a formadors”. Al llarg d’aquests anys hem tingut una mitjana de 150 alumnes per edició, amb una proposta molt diversa de cursos presencials i cursos telemàtics que han comptat amb el reconeixement del Departament.

Oferim formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus. La programació dels cursos està orientada a mestres d'infantil i primària i professors de secundària i de formació professional, i que representa una oportunitat de progrés en la seva carrera professional docent.

Els cursos s’enfoquen des del seu vessant pràctic i tracten temàtiques imprescindibles en els actuals programes pedagògics, com són les tutories, activitats competencials, logopèdia aplicada, treball per projectes, lectoescriptura, hàbits i tècniques de treball i estudi, tauletes digitals o intel·ligències múltiples..., entre d’altres.

Enguany ampliem la proposta amb més cursos en línia i presencials, que desdoblem al llarg de les dues primeres setmanes del mes de juliol.

Destinataris

Docents que estiguin o no adscrits a la borsa de treball del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, interessats a fonamentar i completar la seva formació.

Requisits d’accés

Estar en possessió d’alguna de les titulacions que capaciten per a l’accés a la professió docent.

Metodologia

Metodologies orientades a la participació i la interacció dels assistents, tot combinant l'exposició de continguts teòrics i pràctics. Exposicions dels ponents, realització d'exercicis, comentari de lectures, debats d'aula, anàlisi de casos, comentari d'aspectes de l'actualitat educativa. En la delimitació dels treballs a realitzar es tindran en compte els interessos, les possibilitats i la situació professional de cada estudiant.

Període de matriculació

De l'1 de maig fins a les 12 del migdia del 26 de juny de 2019
Per formalitzar la matrícula cal inscriure's a través de la pàgina web de la FUMH.

Admissió

Nombre de places: el màxim indicat en cada curs presencial. La FUMH informarà de la situació de cada sol·licitud mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

Preu i forma de pagament

Per a finalitzar la formalització de la matrícula, disposar de reserva de plaça i obtenir el rebut corresponent, caldrà facilitar les dades a través del formulari d’inscripció en línia i procedir al pagament del curs amb targeta de crèdit.

Accés a la plataforma on line

En el cas dels cursos telemàtics, en què es necessiti accedir al contingut en línia, l'alumne rebrà per correu electrònic l'adreça, el nom d'usuari i la contrasenya per a poder entrar a la plataforma Moodle del curs.

Observacions

  • En el cas d'aquells cursos presencials que es desdoblin (per data o per ubicació) i que no arribin al nombre mínim d'alumnes, la FUMH es reserva el dret a unificar als inscrits en un sol grup, o bé a anul·lar l'edició.  S'informarà les persones inscrites i es retornarà íntegrament l'import abonat, en cas d'anul·lació.
  • En el cas d'aquells cursos presencials que no arribin al nombre mínim d'alumnes, la FUMH es reserva el dret a anul·lar l'edició. S'informarà les persones inscrites i es retornarà íntegrament l'’import abonat.
  • Un cop finalitzat el període de matriculació dia 27 de juny (inclòs) i acceptada l'admissió per escrit a l'alumne, no es retornarà l'import de la inscripció.

Certificats

  • El reconeixement dels cursos està en tramitació per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A cada curs s’especificarà si finalment ha estat o no acreditat.
  • Per obtenir el certificat és imprescindible assistir com a mínim al 80% de les hores lectives i assolir l'avaluació positiva de totes les tasques encomanades en relació qualitativa amb l'aprofitament.
  • Un cop finalitzat el curs i obtinguda la qualificació d’apte, en un termini de 20 dies l’alumne podrà descarregar-se el corresponent certificat tot accedint a http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ 
  • Informació rellevant per a professors interins. Nomenaments del mes de juliol del Departament d’Educació:
    Per a més informació visitar l’enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-juliol/