Destreses informàtiques per a docents

Destreses informàtiques per a docents

Aquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) en els contextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC es podem aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

Professora: Núria Roca
Durada: 75 hores

Objectius:

  • Adquirir competència digital per part del professorat com a transversal per a la pràctica docent.
  • Conèixer eines i recursos TIC que ajudin a millorar la motivació i interès de l’alumnat per tal d’aconseguir aprenentatges  significatius.
  • Integrar l’ús de les TIC al desenvolupament d’activitats didàctiques.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 06-04-2020
Data finalització 30-05-2020
Inici inscripcions 18-09-2019
Places 40
Tancament inscripcions 06-04-2020
Import 150 €
Nombre d'hores 75
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Mestres i professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Núria Roca
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-DestresesInformatiquesPerLaDocencia.doc

Contingut

Mòdul 1

Civisme digital a les aules.

Mòdul 2

Internet i els webs educatius.

Mòdul 3

Tractament i presentació de textos a les aules.

Mòdul 4

Presentacions a Movie Marker. Compartir informació.

Mòdul 5

Fórmules bàsiques i útils en la tasca diària a les aules.

Mòdul 6

Les classes interactives en la nostra docència diària.

Docents

Núria Roca

Professora noves tecnologies

Llicenciada en Filologia catalana. Grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics. Màster en les TIC aplicades a l’educació. Formadora.

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH