Google Classroom

Google Classroom

Tenir una eina externa que permeti als estudiants la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació. Google ClassRoom facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, apps, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes. Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup. El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills. Els participants utilitzaran un compte de correu de gmail per tal de poder accedir a aquesta eina. En tot moment es farà referència a la informació recollida en el portal de xtec (http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/avis/classroom/)on s’informa que les ClassRoom s’han d’utilitzar des de Gsuite del domini cada centre de destí del docent.

Activitat reconeguda en resolució de data 16/09/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Temari: 2020OL-GoogleClassRoom.pdf

Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-05-2021 On_line 100 € 20
01-06-2021 On_line 100 € 20

Docents

Guillermo Guerrero Hernàndez

Enginyeria Superior en Informàtica per la UAB.

Professor de Cicles Formatius per la Generalitat de Catalunya: actualment a l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa. Formador Telemàtic ASPEC-SPS: formador de professorat (Moodle) amb certificació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.