Introducció a Moodle

Introducció a Moodle

Moodle esdevé actualment una de les eines digitals més potents en entorns d'aula virtual. Actualment aquesta plataforma és una de les més emprades en tots els nivells i en la majoria dels centres educatius. Aquesta plataforma permet als estudiants i docents la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any; esdevé una bona praxi donat l'era de la informació. Moodle facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes. Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup. El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

Activitat reconeguda en resolució de data 16/09/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Temari: 2020OL-IntroducioMoodle.pdf

Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-05-2021 On_line 100 € 20
01-06-2021 On_line 100 € 20

Docents

Guillermo Guerrero Hernàndez

Enginyeria Superior en Informàtica per la UAB.

Professor de Cicles Formatius per la Generalitat de Catalunya: actualment a l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa. Formador Telemàtic ASPEC-SPS: formador de professorat (Moodle) amb certificació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.