Escoles Innovadores: les TIC i l’aula invertida

Escoles Innovadores: les TIC i l’aula invertida

La nova escola va guanyant terreny a Catalunya, amb els seus mètodes pedagògics, més de capacitació que de continguts, més de guanyar autonomia que de muscular la memòria, més de donar resposta als reptes de la societat que de seguir el dictat d’un llibre de text.

Temari: 2020OL-EscolesInnovadores.pdf

Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-05-2021 On_line 100 € 40
01-06-2021 On_line 100 € 40

Docents

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.