Formació permanent del professorat

Formació permanent del professorat
Cursos presencials, semipresencials i on line

SaligardaLogo

Més informació i inscripció
Image

Cursos de Tardor de l'Aula de la Universitat a l'Abast

Història de la música: Els gèneres musicals a través de la història.
Filosofia: Aristòtil i la filosofia hel·lenística.
Història de l'Art: Art bizantí.
Història general: Història de la Garriga contemporània.
Salut: Les claus d'una vida saludable.
Història de l'Art: El món antic Mesopotàmia.

Postgrau en Direcció de Centres Educatius

Postgrau
Direcció de Centres Educatius

Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus.
Orientada a l'adquisició de coneixements i el desenvolupament d'habilitats directives en contextos educatius.
Representa una oportunitat de progrés en la carrera professional docent.

Més informació i inscripció

oposcatTransCurs de preparació per a l'accés a la funció pública docent

El Departament d'Ensenyament ha fet públic el calendari de la previsió de places a cobrir mitjançant concurs-oposició en el període 2018-2022, el qual s'emmarca en el pacte d'estabilitat dels empleats públics adreçat a reduir la taxa de temporalitat.
L'àrea de formació continuada del professorat de la Fundació Universitària Martí l'Humà, conscient que aquesta convocatòria constitueix una oportunitat de consolidació professional dels docents, organitza un Curs de preparació per a l'accés a la funció pública docent.

Cursos d'idiomes

Cursos d'idiomes
Francès, Alemany, Anglès i Rus

 

L'objectiu dels cursos és avançar en el coneixement de les estructures gramaticals, aprendre nou vocabulari i millorar l'expressió escrita, la comprensió lectora i la comunicació oral.

A les classes es treballarà gramàtica i les 4 habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, escriure i llegir.

 

Per a més informació i inscripció
Grups de conversa i Consolidació

Grups de conversa i Consolidació
Francès, Alemany i Anglès

Adreçats a qui vulgui practicar, repassar o consolidar els coneixements fins ara adquirits fent classes pràctiques, basades en activitats comunicatives amb l'objectiu d'agafar confiança, millorar l'expressió i millorar la comprensió.

Per a més informació i inscripció