Image

Comença la nova temporada de sortides culturals a càrrec de la docent d’Història de l’Art, Ana González!

ÒPERA… passió, poder i política

Dia: Divendres dia 9 de novembre de 2019.
Hora trobada: 10.15 h per explicació sobre l’exposició.
Hora visita: 11.00 hores per àudio visita.
Preu: 10,00 euros per persona.
Places: màxim 25 persones.
Inscripcions a les oficines de la FUMH.

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores i de dilluns a dijous de 16.00 a 20.00 hores.
Telèfon: 93 860 50 60.

Formació permanent del professorat

Formació permanent del professorat
Cursos presencials, semipresencials i on line

SaligardaLogo

Més informació i inscripció

oposcatTransCurs de preparació per a l'accés a la funció pública docent

El Departament d'Ensenyament ha fet públic el calendari de la previsió de places a cobrir mitjançant concurs-oposició en el període 2018-2022, el qual s'emmarca en el pacte d'estabilitat dels empleats públics adreçat a reduir la taxa de temporalitat.
L'àrea de formació continuada del professorat de la Fundació Universitària Martí l'Humà, conscient que aquesta convocatòria constitueix una oportunitat de consolidació professional dels docents, organitza un Curs de preparació per a l'accés a la funció pública docent.

Cursos d'idiomes

Cursos d'idiomes
Francès, Alemany, Anglès i Rus

 

L'objectiu dels cursos és avançar en el coneixement de les estructures gramaticals, aprendre nou vocabulari i millorar l'expressió escrita, la comprensió lectora i la comunicació oral.

A les classes es treballarà gramàtica i les 4 habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, escriure i llegir.

 

Per a més informació i inscripció
Grups de conversa i Consolidació

Grups de conversa i Consolidació
Francès, Alemany i Anglès

Adreçats a qui vulgui practicar, repassar o consolidar els coneixements fins ara adquirits fent classes pràctiques, basades en activitats comunicatives amb l'objectiu d'agafar confiança, millorar l'expressió i millorar la comprensió.

Per a més informació i inscripció