fbpx
 •  Tancat per vacances fins l'1 de setembre
caenfrites

Posposat fins al curs lectiu 2022-2023

CURS D'ACCÉS A LA

Direcció de Centres
Educatius

Curs telemàtic de 750 hores amb suport de videoconferències

Formació especialitzada que desenvolupa i aprofundeix la formació generalista obtinguda a les diplomatures, llicenciatures i graus.

Orientada a l’adquisició de coneixements i el desenvolupament d’habilitats directives en contextos educatius.

Representa una oportunitat de progrés en la carrera professional docent.

Image

Reconeixement

El curs està reconegut i en tràmits de validació de l’exercici de la funció directiva pel Departament d’Educació.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs adopta el format d'un curs extensiu, de llarga durada que possibilita un apropament global a la direcció amb una doble finalitat:

 1. Formació inicial. Proporcionar una aproximació inicial a la realitat directiva, a la feina dels directors, i al desenvolupament personal i professional en l'exercici del càrrec
 2. Primers estadis de desenvolupament professional. Contribuir a la sistematització i a la fonamentació de coneixements que s'hagin adquirit prèviament mitjançant l'exercici de càrrecs directius o de coordinació.

El curs es proposa l'assoliment de les competències que s'estableixen a la Resolució EDE/3017/2019, de 13 de novembre per la qual es regulen els programes de formació inicial i d'actualització per a l'exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Competències específiques:

 • Definició i impuls d'objectius i línies estratègiques
 • Lideratge pedagògic. Planificació, organització i control de la proposta pedagògica (currículum, avaluació, inclusió).
 • Gestió i direcció d'equips en el context educatiu. Treball en equip i treball en xarxa.
 • Resolució de problemes des de la visió del sistema
 • Responsabilitat institucional i compromís amb la comunitat i l'entorn
 • Organització, gestió i administració general dels centres educatius
 • Gestió, formació i avaluació del personal docent

Competències transversals:

 • Responsabilitat directiva i compromís
 • Comunicació, persuasió i influència
 • Gestió del canvi i flexibilitat
 • Habilitats relacionals directives
 • Competència digital

OBJECTIUS

 1. Analitzar les característiques del sistema i dels centres educatius, així com la seva evolució: precedents, situació actual i perspectives de futur
 2. Conèixer la legislació que regula el funcionament dels centres, els models organitzatius dels centres i projectes en els diferents àmbits d’actuació.
 3. Establir les competències bàsiques que han de desenvolupar els directius per a l'exercici de les seves funcions així com les característiques bàsiques de l’activitat que duen a terme.
 4. Reflexionar i establir relacions entre organització, direcció i lideratge.
 5. Dotar dels coneixements, habilitats i tècniques necessàries per desenvolupar projectes de millora organitzativa i dirigir-los de forma competent.
 6. Exposar els requeriments i les característiques de la gestió per projectes com a eina de millora: conèixer els diversos components d’un projecte, les tècniques que en faciliten l'elaboració i les estratègies per a portar-lo a la pràctica
 7. Facilitar l'adquisició de les aptituds personals necessàries per desenvolupar la funció directiva tenint en compte la dimensió ètica.

El contingut docent s'estructura en sis mòduls

MÒDUL 1

Liderar institucions educatives d’èxit en una societat canviant
Ferran Ruiz Tarragó

 • Unitat 1. Els centres educatius en una societat canviant
  • El paper dels centres educatius a la societat actual.
   • Transformacions socials i transformacions escolars
  •  El funcionament de les escoles com a organitzacions
   •  Models organitzatius flexibles per una societat canviant
   • Característiques distintives dels centres educatius com a organitzacions
 • Unitat 2. Societat, sistema educatiu i escola
  • El sistema educatiu com a determinant del model escolar
   • Estructura organitzativa del centre educatiu
  • La participació de la comunitat en la vida escolar: escola oberta a l’entorn
   • Comunitat educativa i comunitat escolar
 • Unitat 3. Lideratge educatiu: conceptualització i caracterització.
  • Conceptualització, enfocaments i models
   • Tendències internacionals en lideratge educatiu: models, plataformes, experiències.
  • Impacte del lideratge en la millora de l’aprenentatge.
   • Lideratge distribuït
 • Unitat 4. Exercici directiu i construcció de lideratge
  • Estil directiu i construcció de lideratge
  • El lideratge com a competència. Què fan els líders educatius eficaços?

Activitat Transversal- Fonamentació, intervenció i seguiment d’un debat

Agustí Rubio Bernabeu

Image

PROFESSORAT

Direcció

Direcció

Dr. Joan Teixidó Saballs
Professor d’Universitat. Expert en Organització i Direcció Escolar

Coordinació

Coordinació

Sr. Agustí Rubio Bernabeu
Cap del Servei Orientació Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona

Equip docent

L’equip docent està conformat per directius en exercici, exdirectius, membres de l’Administració Educativa i professorat universitari.

Ets docent i vols rebre informació?

Inscriu-te  al nostre llistat d'enviaments per a rebre informació dels nostres cursos, conferències i activitats dirigides al vostre col·lectiu. 

Algunes dades interessants

El Curs d'accés a la Direcció de Centres Educatius en xifres

9

ANYS

+26

EDICIONS

+538

ALUMNES

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4