Veure l'horari en el detall de cada activitat.

 

Treball cooperatiu a l'aula

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0009 ContingutDescripció de l'activitat

El treball cooperatiu s'ha convertit en essencial a l'aula per desenvolupar un ensenyament per competències. Molts docents no estan habituats a treballar amb aquesta tècnica. Amb aquest curs s'intenta que assoleixin les bases per treballar amb els alumnes de manera cooperativa.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l'activitat

 • Conèixer que és el treball cooperatiu i llurs característiques.
 • Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l'aula.
 • Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica dins de l'aula.
 • Capacitar al docent o professional amb els coneixements necessaris per a desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.
 • Disposar de les estratègies necessàries per a dissenyar una activitat d’ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 20-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Maria Julia Girol
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-TreballCooperatiuAula.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Usos educatius i creatius amb TIC

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

 ico 32 0011 DescripcioDescripció

Aquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) en elscontextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents, de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC es poden aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

 

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Donar recursos al docent per conèixer i descobrir aplicacions TIC i poder usar-les a les aules amb les noves metodologies d’aprenentatge
 • Analitzar el potencial de les TIC a les aules
 • Reflexionar i avaluar les bones pràctiques en l’ús de les TIC dins les aules.
 • Descobrir diverses aplicacions creatives com a mètode d’aprenentatge a l’aula
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15 hores
Dates de l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Núria Roca Ruaix
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-UsosEucatiusCreatiusTIC.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Com millorar la programació didàctica d’aula de secundària, batxillerat i cicles formatius?

Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l’activitat:

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer cada un dels apartats que integren la programació didàctica.
 • Programar un curs atenent a la realitat de l’aula.
 • Desenvolupar una programació concreta i factible.
 • Realitzar una programació d’aula sencera.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020
Import 180 €
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 45
Dates De l’1 al 31 de juliol de 2020
Destinataris Docents de Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
Acreditacions Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Meri Coma
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-ComMillorarProgramacioSecundaria.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0009 ContingutDescripció de l’activitat

Es tracta d'un curs molt pràctic per tal que els docents puguin desenvoluparuna acció tutorial real i efectiva dins del seu grup classe.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Establir les bases per fer una tutoria el màxim de positiva i satisfactòriade cara a l’alumne.
 • Centrar els eixos que s’han de desenvolupar en una activitat tutorial pera alumnes de 12 a 18 anys.
 • Aprendre a realitzar els continguts base d’un Pla d’acció tutorial efectiu ifactible, per ser aplicat en el centre.
 • Practicar com realitzar entrevistes amb pares i tutors.
 • Aprendre a dur a terme tutories individuals amb els alumnes.
 • Aprendre a dur a terme Juntes d’avaluació i Plans Individualtzats.
 • Experimentar la motivació per saber transmetre-la als alumnes.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Professors de Secundària, Batxillerat i Formació Professional
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Meritxell Coma
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-ComFerTutoria.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH