Models educatius alternatius

Models educatius alternatius

Formador: Marc Troyano
Durada: 30 hores

Amb aquest curs pretenem donar a coneixer els diferents models educatius existents a cosa nostra, veure'n els punts forts i no tan forts i donar recursos al docent per a  poder aplicar allò que ens permeti tenir aules més immersives i cohesionades.

 Objectius de l’activitat: 

  • Coneixer els diferents models educatius existents
  • Veure diverses aplicacions a l’aula d’aquests models educatius
  • Donar recursos al docent per aplicar alguns parts d’aquest ensenyament a l’aula
  • Tenir en compte els avantatges i inconvenients de les noves metodologies d’aprenantatge
Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
01-04-2019 30-04-2019 On line 95 €
01-05-2019 31-05-2019 On line 95 €
01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €

Docent

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.