fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites

Elaboració del projecte de direcció (equip de dos)

 Elaboració del projecte de direcció (equip de dos)

Acompanyament personalitzat en l’elaboració del Projecte de Direcció i preparació de la presentació davant la Comissió de Selecció, el Claustre i el Consell Escolar.

Durada

8 mesos. D’octubre de 2022 a maig de 2023

Possible adequació del calendari en funció de la data de presentació del Projecte de Direcció

Objectius

 • Conèixer el procés d’accés a la direcció d’un centre educatiu tot considerant el paper que hi té el Projecte de Direcció.
 • Conèixer els components que conformen el Projecte de Direcció d’acord amb allò que estableix el Decret 155/2010
 • Elaborar una diagnosi d’un centre educatiu .......................
 • Formular objectius de millora d’un centre educatiu, a desplegar-los en plans d’acció i a fixar indicador de progrés i d’assoliment.
 • Establir relacions entre l’elaboració del PdD, la construcció de lideratge distribuït i el creixement professional en l’exercici del càrrec.
 • Preparar i simular la presentació del Projecte de Direcció davant la comissió de selecció

Continguts

Mòdul 1: El Projecte de Direcció a Catalunya

 • L’accés a la direcció a la LEC i al Decret 155/2010
 • Entitat del Projecte de Direcció
 • Fonaments legals del Projecte de Direcció a Catalunya  
 • Maneres de concebre el Projecte de Direcció.
 • Estructura del Projecte de Direcció

Mòdul 2: Components del Projecte de Direcció

 • Introducció
 • Diagnòstic
 • Objectius
 • Desplegament: dels objectius als plans d’acció
 • Temporalització
 • Indicadors
 • Organització del centre
 • Lideratge
 • Participació de la comunitat
 • Retiment de comptes

Mòdul 3 Elaboració tutoritzada del Projecte de Direcció:

 • Procés d’elaboració. Actuacions i Fases
 • Temporalitat
 • Protagonistes
 • Aspectes formals

Mòdul 4: Presentació del PdD davant la Comissió de Selecció

 • Preparació del guio d’exposició
 • Elaboració de la presentació gràfica.
 • Gestió del temps
 • Intervenció davant la Comissió
 • Avaluació del Projecte de Direcció.

Format

120 h.

Curs teòrico-pràctic en modalitat on line amb sessions grupals síncrones, sessions individuals asíncrones i treball dirigit dels estudiants, amb tutoria individual i grupal a càrrec del formador/a

40 hores distribuïdes en 10 sessions grupals síncrones, en dissabte al matí ( de 9 a 13 h), per videoconferències a través de Meet de 4 h,.  en les quals s’exposaran els fonaments del PdD, se n’analitzaran exemples i es consideraran les bases per a l’elaboració tutoritzada.

10 hores de formació asíncrona (tutorització personalitzada a l’estudiant) a través de la plataforma Meet.

70 hores de treball personal de l’estudiant per a l’elaboració de les diverses parts del Projecte de Direcció, amb feed-back a carrer del formador/a a través de Moodle, correu electrònic i whatsapp. Es tracta de la part essencial del curs atès que l’estudiant va elaborant les diverses parts del PdD amb l’acompanyament del formador/a

Calendari

Sessió 1. Dissabte, 15 d’octubre de 2022

 • El Projecte de Direcció en el procés d’accés al càrrec
 • Les motivacions per al càrrec directiu.

Sessió 2. Dissabte 22 d’octubre de 2022.

 • Entitat i components del Projecte de Direcció
 • Procés d’elaboració del Projecte de Direcció.

Sessió 3. Dissabte 29 d’octubre de 2022.

 • Diagnosi actualitzada del centre.

Sessió 4. Dissabte, 12 de novembre de 2022.

 • Objectius, actuacions i concrecions organitzatives. On line

Sessió 5. Dissabte, 3 de desembre de 2022.  

 • Indicadors d’avaluació i lideratge distribuït

Sessió 6. Dissabte, 14 de gener de 2023.

 • Lideratge distribuït

Sessió 7. Dissabte, 11 de febrer de 2023.

Anàlisi i revisió del Projecte de Direcció

Sessió 8. Dissabte, 15 d’abril de 2023

 • Estructura i organització de la presentació
 • Exposició i defensa del PdD davant la Comissió i el Consell Escolar

Sessió 9.  Dissabte 6 de maig de 2023

 •  Simulació de la presentació a la Comissió de Selecció.

Sessió 10. Dissabte 20 de maig de 2023

 • Accés al càrrec, exercici de la direcció i construcció de lideratge
 • Idees finals per a futurs directius

Propietats de l'activitat

Data d'inici 15-10-2022
Tancament inscripcions 15-11-2022 10:00 am
Import 800 €
Preu grup fix 800,00€
Lloc On_line

Docents

Dr. Joan Teixidó Saballs

Direcció

Professor d’Universitat. Expert en Organització i Direcció Escolar

Sr. Agustí Rubio Bernabeu

Coordinació edició telemàtica

Cap del Servei Orientació Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH