Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció (estiu)

Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció (estiu)

Conèixer millor els trastorns més freqüents relacionats amb l'aprenentatge de la lectoescriptura.

Conèixer les característiques principals de l'aprenentatge de la lectura (descodificació i comprensió) i de l'escriptura.

Saber com podem atendre millor els nens/es que aprenen a llegir i/o escriure amb dificultats.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 01-07-2019
Data finalització 31-07-2019
Inici inscripcions 01-05-2019
Tancament inscripcions 05-07-2019 12:00 pm
Import 95€
Nombre d'hores 30
Dates de l'1 al 31 de juliol
Destinataris És pensat per a mestres (de primària, d'educació especial, etc.) i altres professionals que estiguin interessats en l'atenció de nens/es amb dificultats d'aprenentatge en la lectoescriptura.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Amadeu Lleopart
Lloc On line
Categories Escola d'Estiu, Educació, On line, Formació del professorat
Documentació/Temari 2019EEon-Lectoescriptura.doc

Contingut

Mòdul 1

Dificultats d'aprenentatge

- Trastorns - Dislèxia / trastorn específic de la lectura - Trastorn específic del llenguatge - Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense. (TDAH) - Trastorns de l’espectre autista - Síndrome d’Asperger - Intel·ligència límit i retard mental lleu

Mòdul 2

Descodificació lectora

- Què cal per aprendre a llegir bé? - Com podem ajudar a llegir millor? - Observació - Intervenció individualitzada. Lectura de text assistida - En el treball a classe

Mòdul 3

Comprensió lectora

- Tipus de comprensió lectora - Comprensió literal - Comprensió inferencial - Resum - Processos metacognitius - Coneixements previs - Atenció i activitat mental - Estratègies per corregir allò incomprès - Tipus diferents de textos - Narratius - Dialogats - Descriptius - Expositius - Instructius - Conatius - Treball a classe - Treball conjunt / activitats individuals - Exemples de propostes graduals - Resum d’un text narratiu - Resum d’un text expositiu - Buscar informació en un text expositiu - Seguir els passos d’un text instructiu

Mòdul 4

Ortografia i expressió escrita

- Coneixements ortogràfics que cal assolir - Aprenentatge de l’ortografia - Treball multisensorial / visual - Dictats preparats - Elements d’ajuda - Habilitats textuals - Estratègies d'expressió escrita - Reflexions conjuntes - Planificació - Generació d’idees - Organització de les idees - Redacció - Revisió - Contingut - Forma

Docents

Amadeu Lleopart i Costa.

 Pedagog. Formador.​​​​​​​

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH