Treball cooperatiu a l'aula (estiu)

Treball cooperatiu a l'aula (estiu)

El treball cooperatiu s'ha convertit en essencial a l'aula per desenvolupar un ensenyament per competències. Molts docents no estan habituats a treballar amb aquesta tècnica. Amb aquest curs s'intenta que assoleixin les bases per treballar amb els alumnes de manera cooperativa.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

Més enllà del treball en grup, més enllà de la col·laboració o l’ajuda, treballar cooperativament significa un compromís amb companys i companyes, una implicació en les feines personals per a l’aprenentatge col·lectiu. No obstant  això,  què  és  el  treball cooperatiu?  Per  què treballar  cooperativament?  Quines  tècniques   de treball cooperatiu són més comunes...? El curs “Treball cooperatiu a l'aula” dona resposta a aquestes qüestions alhora que aporta els coneixements necessaris  i  tècniques  per  a crear  un  clima d’aula més apropiat per a l’aprenentatge, aprofitar i potenciar la interacció entre iguals com a factor d’aprenentatge i aconseguir així millors resultats acadèmics i un major desenvolupament personal i social de tot l’alumnat.

Objectius:

  • Conèixer que és el treball cooperatiu i llurs característiques.
  • Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l'aula.
  • Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica dins de l'aula.
  • Capacitar al docent o professional amb els coneixements necessaris per a desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.
  • Disposar de les estratègies necessàries per a dissenyar una activitat d’ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

  • Estructura cooperativa a l’aula: concepte i característiques.
  • L’aprenentatge cooperatiu i dinàmiques de cohesió de grup dins de l'aula.
  • Treball en equip com a recurs per a ensenyar: estructures cooperatives.
  • Treball en equip com a contingut a ensenyar a l'aula.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 01-07-2019
Data finalització 31-07-2019
Inici inscripcions 01-05-2019
Tancament inscripcions 05-07-2019 12:00 pm
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates de l'1 al 31 de juliol
Destinataris Mestres i professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Maria Julia Girol
Lloc On line
Categories Escola d'Estiu, Educació, On line, Formació del professorat
Documentació/Temari 2019EEon-TreballCooperatiu.doc

Docents

Maria Julia Girol Merino

Mestra d'educació Primària

Mestra d'educació Primària, Mestra d'Educació Infantil amb perfils reconeguts per al Departament d'Educació: Atenció Diversitat, Immersió Lingüística i Metodologies globalitzadores, i, Llicenciada en Psicopedagogia.

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH