Postgrau en Direcció de Centres Docents (semipresencial)

Postgrau en Direcció de Centres Docents (semipresencial)

Formació que capacita per a l’exercici de la direcció d’un centre educatiu (Art. 27.1. del DECRET 155/2010 i Art. 134.c. de la LOMCE).
Validada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (Resolució de 13 juliol de 2015).

Destinataris

 • Directius de centres educatius de titularitat pública i privada.
 • Docents que desitgen adquirir la condició per presentar-se com a candidats a la direcció d’un centre públic. 
 • Docents interessats en l’adquisició i el desenvolupament de competències directives.

Calendari

 • D’octubre a maig. 
 • Horari: 9 a 15 h.
 • En la programació del curs es té en compte l’activitat habitual dels centres: dies no lectius, festes escolars, etc. 
 • Es lliura una planificació detallada de les sessions a l’inici del curs.
 • Dates presencials: 5 i 19 d’octubre 2019, 14 de desembre, 18 de gener 2020, 29 de febrer, 18 d’abril i  9 de maig.

Titulació

 • Diploma de Postgrau en Direcció de Centres Educatius.
 • Certificació acadèmica homologada (l’Art 3.4. del Real Decreto 894/2014).

 Projecte de Direcció

 • El curs comporta l’elaboració tutoritzada, la presentació i la defensa d’un Projecte de Direcció d'acord amb les directrius establertes a la LEC i al Decret 155/2010, o bé d’un Projecte de Millora Institucional.

Formes de pagament

Pagament únic: 1600 €
Dos pagaments: primer de 832 € segon de 800 €
Tres pagaments: primer de 564 € dos pagaments més de 550 € cada un.
Quatre pagaments: primer de 496 tres pagaments més de 400 € cada un.

Inclou els drets d’expedició del títol.
A escollir en el moment d'efectuar el primer pagament (matriculació).

Propietats de l'activitat

Data d'inici 03-10-2019
Data finalització 08-05-2020
Inici inscripcions 15-05-2019 1:30 pm
Places 32
Tancament inscripcions 30-10-2019 10:00 am
Import 1600 € Pagament únic (veure altres modalitats)
Lloc Institut Emperador Carles

Mapa de localització

Docents

Dr. Joan Teixidó Saballs

Direcció

Professor d’Universitat. Expert en Organització i Direcció Escolar

Sr. Agustí Rubio Bernabeu

Coordinació edició semipresencial:

Director de l'Institut Lluís Vives, Barcelona

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH