Destreses informàtiques per a docents

Destreses informàtiques per a docents

Aquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) en els contextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC es podem aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

Professora: Núria Roca
Durada: 75 hores

Objectius:

  • Adquirir competència digital per part del professorat com a transversal per a la pràctica docent.
  • Conèixer eines i recursos TIC que ajudin a millorar la motivació i interès de l’alumnat per tal d’aconseguir aprenentatges  significatius.
  • Integrar l’ús de les TIC al desenvolupament d’activitats didàctiques.
Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
06-04-2020 30-05-2020 On_line 150 € 40
13-04-2020 13-05-2020 On_line 150 € 40
20-04-2020 20-05-2020 On_line 150 € 40
27-04-2020 27-05-2020 On_line 150 € 40

Contingut

Mòdul 1

Civisme digital a les aules.

Mòdul 2

Internet i els webs educatius.

Mòdul 3

Tractament i presentació de textos a les aules.

Mòdul 4

Presentacions a Movie Marker. Compartir informació.

Mòdul 5

Fórmules bàsiques i útils en la tasca diària a les aules.

Mòdul 6

Les classes interactives en la nostra docència diària.

Docents

Núria Roca

Professora noves tecnologies

Llicenciada en Filologia catalana. Grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics. Màster en les TIC aplicades a l’educació. Formadora.