STOP Bullying: com crear un entorn educatiu favorable a l’alumne

STOP Bullying: com crear un entorn educatiu favorable a l’alumne

Segons diuen les estadístiques, un de cada tres alumnes ha estat víctima d’assetjament escolar en algun moment de la seva vida. En aquest curs aprendrem a detectar possibles casos de bullying i de cyberassetjament i com actuar per resoldre’ls; però, a més a més, aprendrem com treballar de manera preventiva per tal de sensibilitzar l’alumnat, implicar-lo directament en la construcció d’una convivència positiva, i reduir de manera decisiva la incidència dels casos de bullying a les nostres aules.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

  • Comprendre la naturalesa essencial de qualsevol conflicte.
  • Distingir amb claredat entre el bullying i altres tipus de conflicte.
  • Conèixer les característiques diferenciadores del bullying i del cyberbullying.
  • Familiaritzar-se amb les arrels i causes dels processos de bullying, amb el seu caràcter de procés i les seves etapes i els rols diferents que es generen, per tal de comprendre millor la problemàtica que afecta cadascun dels implicats.
  • Conèixer metodologies de treball per fer front de manera sistèmica a l’assetjament.
  • Conèixer estratègies concretes per reduir la incidència dels casos de bullying, tot propiciant l’empoderament de l’alumne en la construcció de l’ambient d’aula i/o de centre.
  • Facilitar instruments per treballar a l’aula amb l’alumnat el fenomen de l’assetjament.
  • Enriquir el ventall d’estratègies d’actuació davant d’un conflicte d’assetjament real.
Event Date Event End Date Location Individual Price Capacity Register
01-03-2020 30-03-2020 On_line 95 € 40
01-04-2020 30-04-2020 On_line 95 € 40
01-05-2020 30-05-2020 On_line 95 € 40
01-06-2020 30-06-2020 On_line 95 € 40

Speakers

Daniel Guillamon i Jaime

Llicenciat en Matemàtiques

Postgrau en Tutoria i Lideratge educatiu.