Curs d'accés a la Direcció de Centres Educatius (presencial)

Curs d'accés a la Direcció de Centres Educatius (presencial)

Formació que capacita per a l’exercici de la direcció d’un centre educatiu (Art. 27.1. del DECRET 155/2010 i Art. 134.c. de la LOMCE).
Validada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (Resolució de 13 juliol de 2015).

Titulació

 • Diploma del Curs d'accés a la Direcció de Centres Educatius.
 • Certificació acadèmica homologada (l’Art 3.4. del Real Decreto 894/2014).

Edicions

 • Barcelona
 • Vallès Oriental - Maresme
 • Girona

Destinataris

 • Directius de centres educatius de titularitat pública i privada.
 • Docents que desitgen adquirir la condició per presentar-se com a candidats a la direcció d’un centre públic. 
 • Docents interessats en l’adquisició i el desenvolupament de competències directives.

Calendari

 • D’octubre a maig.
 • En la programació del curs es té en compte l’activitat habitual dels centres: dies no lectius, festes escolars, etc. 
 • Es lliura una planificació detallada de les sessions a l’inici del curs.

 Projecte de Direcció

 • El curs comporta l’elaboració tutoritzada, la presentació i la defensa d’un Projecte de Direcció d'acord amb les directrius establertes a la LEC i al Decret 155/2010, o bé d’un Projecte de Millora Institucional.

Formes de pagament

Pagament únic: 1200 €
Dos pagaments: primer de 624 € segon de 600 €
Tres pagaments: primer de 448 € dos pagaments més de 400 € cada un.
Quatre pagaments: primer de 372 tres pagaments més de 300 € cada un.

Inclou els drets d’expedició del títol.
A escollir en el moment d'efectuar el primer pagament (matriculació).

Propietats de l'activitat

Data d'inici 06-10-2020
Data finalització 20-05-2021
Inici inscripcions 15-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 17-09-2020
Import 1200 € (possibiitat de paga a terminis)
Lloc Curs accés Barcelona

Mapa de localització

Docents

Dr. Joan Teixidó Saballs

Direcció

Professor d’Universitat. Expert en Organització i Direcció Escolar

Sra. Maria Mercè Berengueras Pont

Coordinació edició Barcelona

Inspectora d’Educació. Consorci d’Educació de Barcelona

Sr. Josep Bofill Deu

Coordinació edició Girona

Director de l’Escola Puig d’Arques de Cassà de la Selva