Abans de matricular-se, els alumnes nous han de fer una entrevista per videoconferència amb el formador.