• Abans de matricular-se, els alumnes nous han de passar un test per determinar el nivell que els correspon.