09
Maig
2020

La nostra eina de treball “la veu”

09-05-2020 - 15-05-2020
95 €
La nostra eina de treball “la veu”

La veu és un component essencial de la comunicació humana. Donat que per a un gran col·lectiu de persones, entre els quals es troba el personal docent, la veu constitueix l’instrument fonamental del seu treball, qualsevol alteració o patologia  vocal esdevindrà  situacions adverses en l’àmbit laboral.

Aquest curs vol posar a l’abast dels professor/es tècniques i coneixements  que facilitin la  prevenció, formació i higiene vocal.

  • Sensibilitzar al docent sobre la importància de l’educació de la veu, la prevenció i l’higiene vocal.
  • Potenciar l’equilibri muscular, modificar els punts de recolzament alterats i desbloquejar les zones inhibides del cos, afavorint canvis necessaris per a una fonació lliure.
  • Afavorir una correcta respiració i un control fonorespiratori òptim.
  • Exercitar la mobilitat i flexibilitat de tot el sistema fonorespiratori, la qual cosa permetrà la realització de variacions del timbre, intensitat i to; i la seva adequació a diferents situacions: conversa, veu projectada, veu cantada.