Estill Voice Training (Estill Voice Craft) Nivell 2 Oficial. En streaming

260 euros per a qui s'inscrigui abans del 10 de juliol

595 euros qui realitzi els dos cursos a la FUMH (cal pagar abans de l’inici del Nivell I)

En el Nivell 2 En streaming (12 i 13 de setembre 2020) es repassaran les Figures per al control de la veu apreses en Nivell 1 i a continuació es presentaran les 6 qualitats vocals de Nivell 2 (Veu Parlada, Falsete, Plorar / Plor, 'Twang', Belt i Opera).

Els assistents tindran la possibilitat de practicar en grups petits amb professors titulats. Cada dia hi haurà una sessió oberta on els participants podran aplicar les Figures apreses a la seva pròpia "performance" sigui Pop, Jazz, Teatre Musical, Òpera o la veu parlada.

Donada l'experiència del professorat en patologies vocals, es mostrarà l'aplicació de les figures també en rehabilitació i reeducació de la veu.

Aquest curs està obert a qualsevol artista, qualsevol persona que utilitza la veu professionalment, metges i logopedes, i qualsevol persona que vol conèixer més sobre la seva veu i gaudir-la.

Un cop realitzada la inscripció en aquesta web caldrà registrar-se a https://www.estillvoice.com/find-a-course/?id=628 i comprar el llibre en format pdf.

Data d'inici 12-09-2020
Data finalització 13-09-2020
Inici inscripcions 17-03-2020
Places 5
Tancament inscripcions 19-09-2020 9:00 am
Preu original 290,00€
Preu descompte 260,00€ (fins a 10-07-2020 23:55)
Horari de 9 a 19 h.
Nombre d'hores 15 hores (10 en streaming + 5 de treball personal)
Dates 12 i 13 de setembre de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària públic interessat.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (als alumnes que realitzin els dos Nivells a la FUMH)
Docent Helen Rowson
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-VoiceCraftN2.pdf
Estill Voice Training (Estill Voice Craft) Nivell 1 i 2 Oficial. En streaming

Què significa "una veu bella" Aquesta és una pregunta que només TU pots respondre: què significa per a tu?

Aquest curs del 'Model' Estill està dedicat a ajudar-te a assolir els teus objectius, millorar la teva versatilitat i abans de res tenir cura de la teva salut vocal.

El Nivell 1 En streaming (2,3,6 i 7 de juliol 2020) comença amb una introducció a model de la veu de Jo Estill, un repàs per la seva història i un taller d'anatomia i fisiologia.

A mesura que avanci el taller, es presentaran les 'figures' o exercicis per al control de la veu que composen el sistema. Cada figura respon al control aïllat d'una estructura anatòmica que participa en la producció de la veu. Un cop aïllada cadascuna de les estructures, les combinacions per variar colors vocals són infinites.

En el Nivell 2 En streaming (12 i 13 setembre 2020) es repassaran les Figures per al control de la veu apreses en el Nivell 1 i a continuació es presentaran les 6 qualitats vocals de Nivell 2 (Veu Parlada, Falsete, Plorar / Plor, 'Twang', Belt i Opera).

Els assistents tindran la possibilitat de practicar en grups petits amb professors titulats. Cada dia hi haurà una sessió oberta on els participants podran aplicar les Figures apreses a la seva pròpia "performance" sigui Pop, Jazz, Teatre Musical, Òpera o la veu parlada.

Donada l'experiència del professorat en patologies vocals, es mostrarà l'aplicació de les figures també en rehabilitació i reeducació de la veu.

Aquest curs està obert a qualsevol artista, qualsevol persona que utilitza la veu professionalment, metges i logopedes, i qualsevol persona que vol conèixer més sobre la seva veu i gaudir-la.

Un cop realitzada la inscripció en aquesta web caldrà registrar-se a https://www.estillvoice.com/find-a-course/?id=628 i comprar el llibre en format pdf.

Data d'inici 02-07-2020
Data finalització 13-09-2020
Inici inscripcions 17-03-2020
Places 18
Tancament inscripcions 17-06-2020 9:00 am
Import 595 €
Nombre d'hores 45 hores (31 en streaming + 14 de treball personal)
Dates Nivell 1: 2, 3, 6 i 7 de Juliol
Nivell 2: 12 i 13 de setembre de 2020
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Helen Rowson
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-VoiceCraftN1.pdf
2020EE-VoiceCraftN2.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Postgrau en Direcció de Centres Docents (presencial)

Formació que capacita per a l’exercici de la direcció d’un centre educatiu (Art. 27.1. del DECRET 155/2010 i Art. 134.c. de la LOMCE).
Validada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (Resolució de 13 juliol de 2015).

Titulació

 • Diploma de Postgrau en Direcció de Centres Educatius.
 • Certificació acadèmica homologada (l’Art 3.4. del Real Decreto 894/2014).

Edicions

 • Barcelona
 • Vallès Oriental - Maresme
 • Girona

Destinataris

 • Directius de centres educatius de titularitat pública i privada.
 • Docents que desitgen adquirir la condició per presentar-se com a candidats a la direcció d’un centre públic. 
 • Docents interessats en l’adquisició i el desenvolupament de competències directives.

Calendari

 • D’octubre a maig.
 • En la programació del curs es té en compte l’activitat habitual dels centres: dies no lectius, festes escolars, etc. 
 • Es lliura una planificació detallada de les sessions a l’inici del curs.

Titulació

 • Diploma de Postgrau en Direcció de Centres Educatius.
 • Certificació acadèmica homologada (l’Art 3.4. del Real Decreto 894/2014).

 Projecte de Direcció

 • El curs comporta l’elaboració tutoritzada, la presentació i la defensa d’un Projecte de Direcció d'acord amb les directrius establertes a la LEC i al Decret 155/2010, o bé d’un Projecte de Millora Institucional.

Formes de pagament

Pagament únic: 1200 €
Dos pagaments: primer de 624 € segon de 600 €
Tres pagaments: primer de 448 € dos pagaments més de 400 € cada un.
Quatre pagaments: primer de 372 tres pagaments més de 300 € cada un.

Inclou els drets d’expedició del títol.
A escollir en el moment d'efectuar el primer pagament (matriculació).

Import 1200 € (possibiitat de paga a terminis)
Lloc Postgrau Barcelona
Usos educatius i creatius amb TIC

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

 ico 32 0011 DescripcioDescripció

Aquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) en elscontextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents, de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC es poden aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

 

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Donar recursos al docent per conèixer i descobrir aplicacions TIC i poder usar-les a les aules amb les noves metodologies d’aprenentatge
 • Analitzar el potencial de les TIC a les aules
 • Reflexionar i avaluar les bones pràctiques en l’ús de les TIC dins les aules.
 • Descobrir diverses aplicacions creatives com a mètode d’aprenentatge a l’aula
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15 hores
Dates de l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Núria Roca Ruaix
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-UsosEucatiusCreatiusTIC.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Com millorar la programació didàctica d’aula de secundària, batxillerat i cicles formatius?

Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l’activitat:

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer cada un dels apartats que integren la programació didàctica.
 • Programar un curs atenent a la realitat de l’aula.
 • Desenvolupar una programació concreta i factible.
 • Realitzar una programació d’aula sencera.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020
Import 180 €
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 45
Dates De l’1 al 31 de juliol de 2020
Destinataris Docents de Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
Acreditacions Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Meri Coma
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-ComMillorarProgramacioSecundaria.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0009 ContingutDescripció de l’activitat

Es tracta d'un curs molt pràctic per tal que els docents puguin desenvoluparuna acció tutorial real i efectiva dins del seu grup classe.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Establir les bases per fer una tutoria el màxim de positiva i satisfactòriade cara a l’alumne.
 • Centrar els eixos que s’han de desenvolupar en una activitat tutorial pera alumnes de 12 a 18 anys.
 • Aprendre a realitzar els continguts base d’un Pla d’acció tutorial efectiu ifactible, per ser aplicat en el centre.
 • Practicar com realitzar entrevistes amb pares i tutors.
 • Aprendre a dur a terme tutories individuals amb els alumnes.
 • Aprendre a dur a terme Juntes d’avaluació i Plans Individualtzats.
 • Experimentar la motivació per saber transmetre-la als alumnes.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Professors de Secundària, Batxillerat i Formació Professional
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Meritxell Coma
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-ComFerTutoria.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Ensenyar per projectes

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

 

Aquest curs ens servirà per entendre què és la metodologia per projectes, i aprendrem a saber quan i com és millor aplicar-la i com fer-ho

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat:

 

 • Aprendre que significa ensenyar per projectes
 • Veure els avantatges i dificultats que presenta ensenyar per projectes, i com fer-hi front
 • Analitzar diverses aplicacions a l’aula del treball per projectes i en quins casos aplicar-ho.
 • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.
 • Aprendre a utilitzar el treball per projectes a l’aula.
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària Nombre de
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marc Troyano
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-EnsenyarPerProjectes.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Treballem l’agricultura de manera pràctica en el món escolar

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

En aquest curs es formen professionals de la docència interessats en incorporar un espai verd, lúdic, d’aprenentatge i experimentació i de gran valor sociocultural, dins l’escola i les competències de l’alumnat. El curs està enfocat a persones amb qualsevol nivell de coneixement en el món de l’agricultura, ja que segueix una evolució cronològica des de la fase preliminar de disseny del tipus d’hort, espai, i grup motor, fins a tots aquells aspectes a conèixer per tal que el manteniment de l’hort, una vegada creat, esdevingui un èxit. Sempre utilitzant-lo com a eina pedagògica. D’aquesta manera, el curs es conforma de vuit temes i quatre activitats avaluables. Aquestes últimes, s’enfoquen en aplicar de manera pràctica el contingut dels temes en l’espai escollit per cada alumne del curs; per tant, es converteixen en un recurs més de suport i d’acompanyament en la creació del’hort a l’escola.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Prendre consciència de la importància i avantatges pedagògics de tenir un hort a l’escola.
 • Adquirir els coneixements necessaris per crear un hort escolar ecològic.
 • Conèixer els principis bàsics per poder gestionar un hort escolar.
 • Conèixer els principals sistemes de disseny d’hort escolar ecològic.
 • Aprendre a aplicar els diferents recursos pedagògics d’un hort a l’escola.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 15
Tancament inscripcions 08-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari Sense horari establert; no obstant això el temari és setmanal, i l’avaluació continuada.
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Darko Brajnovich Soler
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-TreballemAgriculturaEscolar.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Google Classroom

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

 ico 32 0011 DescripcioDescripció

Tenir una eina externa que permeti als estudiants la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació.  Google ClassRoom facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, apps, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer GoogleClassRoom tot sabent les possibilitats i limitacions.
 • Crear una classe i les seves parts.
 • Configurar i administrar la classe creada.
 • Afegir alumnes, professors i famílies a la classe.
 • Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de GoogleClassRoom
 • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
 • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
 • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes, professors i famílies.
 • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.
 • Emprar eines externes que nodreixin els continguts digitals disponibles a la classe.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 2:00 pm
Import 60 €
Horari No hi ha horari concret. L’alumne s’organitza i distribueix el temps per tal d’entregar els treballs o exercicis en termini.
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Guillermo Guerrero Hernàndez
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-GoogleClassRoom.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Gamificació a l’aula

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l’activitat:

En aquest curs aprendrem què significa gammificar i per quins motius tant teòrics com pràctics pot arribar a ser molt interessant introduir el joc a l’aula. Aprendrem a introduir la gammificació a l’aula a través de diversos recursos i consells. Al final de curs sortirem amb un projecte de gammificació per a fer alguna activitat a l’aula, i a partir d’aquí poder ser autònoms per a poder realitzar projectes de gammificació en els diferents nivells educatius.

 

Oico 32 0010 Objectiusbjectius de l’activitat

 • Aprendre què és la gammificació
 • Descobrir tot el potencial d’aplicar la gammificació a l’aula
 • Veure diverses aplicacions a l’aula de la gammificació
 • Aprendre a gammificar activitats
 • Donar recursos al docent per convertir la seva aula en gamificada
 • Tenir en compte els nous models educatius a l’aula i veure en quinscasos pot ser més efectiu aplicar la gammificació
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 12:00 pm
Import 80 €
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 30
Dates De l’1 al 31 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marc Troyano
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-GamificacioAula.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Educació transformadora, de la igualtat a l'equitat

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

El treball cooperatiu a l’aula s’ha convertit en essencial per desenvolupar un ensenyament per competències. Molts docents no estan habituats a treballar amb aquesta tècnica. Amb aquest curs s’intenta que assoleixin les bases per treballar amb els alumnes de manera cooperativa.

 

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

General:

 • Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliuresi una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

 • Conèixer les bases del feminisme i de la Igualtat de Gènere.
 • Aprendre a identificar les diferents formes de discriminació existents enla nostra societat.
 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Aplicar d’una manera pràctica i transversal l’educació igualitària en el currículum escolar.
 • Incorporar alternatives a la pràctica docent.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 21-06-2020 12:00 pm
Import Places exhaurides
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Mònica Cano i Lourdes Òdena
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-EducacioTransformadora.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Altes Capacitats: de la identificació a la intervenció

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Descripció

Aquesta formació ofereix una mirada al peculiar món de les Altes Capacitats perquè els professionals de l’educació puguin oferir a aquests nens i nenes una acollida i un suport adaptats a les seves necessitats educatives especials. Per a aconseguir-ho, cal tenir en compte les seves necessitats en relació amb el seu desenvolupament personal, emocional, social i psicològic, i les potencialitats de les quals estan dotats.

No sempre és fàcil reconèixer un nen d’Altes Capacitats a l’aula, i una vegada reconegut, la comunicació i les relacions amb ell no sempre són fluides. Aquí, és imprescindible que els adults tinguem unes nocions bàsiques sobre les Altes Capacitats per a poder oferir un acompanyament emocional i respectuós dins de l’aula i des del centre educatiu. Això es tradueix en donar un suport i tenir recursos per a potenciar i nodrir totes aquestes capacitats, aprendre a conviure-hi i establir-hi relacions sanes i constructives, perquè el nen se senti vist, acceptat, i recolzat.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer i comprendre les Altres Capacitats i les seves necessitats educatives en els diferents àmbits de la seva vida (social, emocional, psicològic, d’aprenentatge, familiar, etc.).
 • Dotar al mestre i educador de recursos curriculars i actitudinals per a poder potenciar i desenvolupar al màxim les Altes Capacitats dins l’aula, establint relacions de confiança i suport amb l’alumne.
 • Formar i capacitar al mestre per a la diversitat i la inclusió dins l’aula i afavorir la construcció de relacions més conscients, més riques i més humanes amb els alumnes.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Laura Duran Jiménez
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-AltesCapacitats.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Nova gramàtica de la llengua catalana

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Tots sabem que des del 2016 al 2020 hem viscut un temps d’adaptació per a l’aplicació de la nova Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana que va publicar l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016.

Enguany, ja som a l'any 2020, per tant, any d’aplicació límit d’aquesta nova normativa, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin conèixer i posar en pràctica algunes d’aquestes novetats sintàctiques i ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Utilitzar correctament les noves normes ortogràfiques i gramaticals en la realització de textos propis.
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc., tot coneixent les noves acceptacions a la Nova Gramàtica de la Llengua Catalana.
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020
Import 60 €
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates de l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marta Gost Mayans
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-NovaGramaticaCatalana.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Mindfulness per a docents (13/07/2020)

Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Mindfulness és la consciència que sorgeix al posar l’atenció de manera intencionada a l’experiència del moment present, atents a les sensacions, a les emocions i als pensaments.Donarem als docents eines per obrir la ment i reduir l’estrès; per escoltar i comunicar; i se’ls donarà recursos per percebre, viure i gestionar la realitat de l’aula.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Practicar la capacitat de parar i observar abans d’actuar, per adonar-nos de la nostra resposta habitual i patró de conducta.
 • Aprendre a donar-nos un espai de reflexió per poder donar la millor resposta en situacions complexes dins l’aula.
 • Desenvolupament de l’atenció plena en les tasques diàries, millorant l’eficàcia, la memòria i la concentració.
 • Reconèixer, gestionar i regular els estats mentals i emocionals que generen estrès, conflictes i patiment, permetent millorar l’entorn emocional dels infants adolescents i adults dels centres escolars.
 • Millorar la claredat mental en la presa de decisions i resolució de conflictes a l’aula.
 • Estimular l’autoconfiança i l’auto-coneixement.
 • Actuar des d’una comunicació conscient i una escolta activa.
 • Treballar la gestió del temps, aprendre a prioritzar.
 • Treballar la compassió i l’agraïment cap als altres i cap a nosaltres mateixos.
Data d'inici 13-07-2020
Data finalització 17-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 25-06-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari De dilluns a dijus de 10 h a 13 h, el divendres de 10 a 12 h
Nombre d'hores 15 hores (14h presencials en streaming i 1h de treball personal).
Dates Del 13 al 17 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Rosa Torras Barris
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-Mindfulness.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Mindfulness per a docents (06/7/2020)

Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Mindfulness és la consciència que sorgeix al posar l’atenció de manera intencionada a l’experiència del moment present, atents a les sensacions, a les emocions i als pensaments.Donarem als docents eines per obrir la ment i reduir l’estrès; per escoltar i comunicar; i se’ls donarà recursos per percebre, viure i gestionar la realitat de l’aula.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Practicar la capacitat de parar i observar abans d’actuar, per adonar-nos de la nostra resposta habitual i patró de conducta.
 • Aprendre a donar-nos un espai de reflexió per poder donar la millor resposta en situacions complexes dins l’aula.
 • Desenvolupament de l’atenció plena en les tasques diàries, millorant l’eficàcia, la memòria i la concentració.
 • Reconèixer, gestionar i regular els estats mentals i emocionals que generen estrès, conflictes i patiment, permetent millorar l’entorn emocional dels infants adolescents i adults dels centres escolars.
 • Millorar la claredat mental en la presa de decisions i resolució de conflictes a l’aula.
 • Estimular l’autoconfiança i l’auto-coneixement.
 • Actuar des d’una comunicació conscient i una escolta activa.
 • Treballar la gestió del temps, aprendre a prioritzar.
 • Treballar la compassió i l’agraïment cap als altres i cap a nosaltres mateixos.
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari De dilluns a dijus de 10 h a 13 h, el divendres de 10 a 12 h
Nombre d'hores 15 hores (14h presencials en streaming i 1h de treball personal).
Dates Del 6 al 10 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Rosa Torras Barris
Preu 60 €
Comentari En streaming amb la plataforma zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-Mindfulness1.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH