Diversitat cultural a l’aula

Diversitat cultural a l’aula

Objectius de l’activitat:

  • Proporcionar recursos per a l’acollida de l’alumnat.
  • Entendre el context sociocultural de la comunitat al que pertany l’alumne
  • Donar eines per facilitar la integració i convivència
  • Oferir destreses que permetin entendre les diverses cultures.

Formador: Marc Troyano Roca
Durada: 30 hores

Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
02-05-2019 31-05-2019 On line 95,00 €
01-06-2019 30-06-2019 On line 95,00 €

Docent

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.