L'hort escolar ecològic

L'hort escolar ecològic
Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
01-06-2019 01-07-2019 On line 150 €

Docent

Carlota Gutiérrez Arce

Biòloga Ambiental

Llicenciada en Biologia Ambiental a la Universitat de Salamanca, 2010. Màster en Gestió i Conservació de la Biodiversitat. Universitat de Barcelona, 2010-2011. CFGS Gestió Forestal i del Medi Natural, 2013-2015. Curs hort escolar i eines pedagògiques, 25 hores.

Aida Grima Tovar

Geògrafa

Llicenciada en Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona, 2010. Postgrau d’Anàlisis i Intervenció SocioAmbiental, 2010-2011. Postgrau en gestió ambiental en l’empresa i en l’administració pública, 2011-2012. Curs hort escolar ecològic, 100 hores.