Àrees

Abans de matricular-se, els alumnes nous han de fer una entrevista per videoconferència amb el formador.

  • Si no s'arriba al nombre suficient d’alumnes inscrits per a poder obrir un curs, s’informarà les persones inscrites i es retornarà íntegrament l’import abonat.
  • Abans de matricular-se, els alumnes nous han de fer una entrevista per videoconferència amb el formador.
  • Per a classes particulars demanar informació.