Cursos envers la seva ubicació: On line- Veure el mapa- Aconseguir les adreces

Imatge Curs Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
Destreses informàtiques per a docents Destreses informàtiques per a docents 01-04-2019 31-05-2019 On line 150 €

Fora termini.
Contacteu amb la FUMH

L'hort escolar ecològic L'hort escolar ecològic 01-04-2019 31-05-2019 On line 150 €

Fora termini.
Contacteu amb la FUMH

Treballs per projecte Treballs per projecte 01-05-2019 30-05-2019 On line 95 €

Fora termini.
Contacteu amb la FUMH

Les tauletes digitals a les aules d’infantil, primària i secundària Les tauletes digitals a les aules d’infantil, primària i secundària 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Les eines web 2.0 a les aules Les eines web 2.0 a les aules 01-06-2019 01-06-2019 On line 95 €
Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció 01-06-2019 30-06-2019 On line 95,00 €
Hàbits i tècniques de treball i estudi. (ajudem els alumnes a aprendre) Hàbits i tècniques de treball i estudi. (ajudem els alumnes a aprendre) 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €

Fora termini.
Contacteu amb la FUMH

Que són i com avaluar les intel·ligències múltiples Que són i com avaluar les intel·ligències múltiples 01-06-2019 31-07-2019 On line 95,00 €
Diversitat cultural a l’aula Diversitat cultural a l’aula 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Coeducació i gènere Coeducació i gènere 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Treballs per projecte Treballs per projecte 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Escoles innovadores Escoles innovadores 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Models educatius alternatius (estiu) Models educatius alternatius (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Les eines web 2.0 a les aules (estiu) Les eines web 2.0 a les aules (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €