Cursos envers la seva ubicació: On_line- Veure el mapa- Aconseguir les adreces

Imatge Curs Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
Introducció a l’ús de les tauletes digitals a l’aula Introducció a l’ús de les tauletes digitals a l’aula 01-10-2020 On_line 65 € 40
Introducció a Moodle Introducció a Moodle 01-10-2020 On_line 100 € 20
Nova gramàtica de la llengua catalana Nova gramàtica de la llengua catalana 01-10-2020 On_line 100 €
Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva 01-10-2020 On_line 100 € 25
L'escola del segle XXI L'escola del segle XXI 01-10-2020 On_line 100 € 20
Acompanyament emocional i educatiu dins l’aula Acompanyament emocional i educatiu dins l’aula 01-10-2020 On_line 100 € 30
Acompanyant i comprenent a l'adolescent Acompanyant i comprenent a l'adolescent 01-10-2020 On_line 100 € 40
Com millorar la programació didàctica d’aula a secundària, batxillerat i formació professional Com millorar la programació didàctica d’aula a secundària, batxillerat i formació professional 01-10-2020 On_line 350 € 20
Cuidem la llengua catalana: aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i lèxic Cuidem la llengua catalana: aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i lèxic 01-10-2020 On_line 100 € 40
Detecció i abordatge de les dificultats de la lectoescriptura Detecció i abordatge de les dificultats de la lectoescriptura 01-10-2020 On_line 100 € 20
Dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament Dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament 01-10-2020 On_line 100 € 20
Diversitat cultural a l’aula Diversitat cultural a l’aula 01-10-2020 On_line 100 € 40
Educació afectiva-sexual: una aproximació global i integradora Educació afectiva-sexual: una aproximació global i integradora 01-10-2020 On_line 110 € 40
Ensenyar per projectes Ensenyar per projectes 01-10-2020 On_line 100 € 20
Estratègies per a la docència virtual Estratègies per a la docència virtual 01-10-2020 On_line 100 € 35