Imatge Curs Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
Diversitat cultural a l’aula Diversitat cultural a l’aula 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Coeducació i gènere Coeducació i gènere 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Treballs per projecte Treballs per projecte 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Escoles innovadores Escoles innovadores 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit 01-06-2019 30-06-2019 On line 95 €
Models educatius alternatius (estiu) Models educatius alternatius (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Les eines web 2.0 a les aules (estiu) Les eines web 2.0 a les aules (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva (estiu) Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Treball cooperatiu a l'aula (estiu) Treball cooperatiu a l'aula (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit (estiu) Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit (estiu) 01-07-2019 30-07-2019 On line 95 €
Diversitat cultural a l’aula (estiu) Diversitat cultural a l’aula (estiu) 01-07-2019 01-07-2019 On line 95 €
Coeducació i gènere (estiu) Coeducació i gènere (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Escoles Innovadores: les tic i l’aula invertida (estiu) Escoles Innovadores: les tic i l’aula invertida (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95 €
Percussió corporal i moviment: MÈTODE BAPNE Percussió corporal i moviment: MÈTODE BAPNE 01-07-2019 08-07-2019 Can Ramos 145 € 30
Com treballar les tutories a través de les emocions Com treballar les tutories a través de les emocions 01-07-2019 05-07-2019 Institut Vil·la Romana 95 € + 10 € de material 20
Òpera amb valors Òpera amb valors 01-07-2019 05-07-2019 Reial Cercle Artístic de Barcelona 95 € 40
Qui té cura dels docents? Qui té cura dels docents? 01-07-2019 05-07-2019 Can Raspall 95 € 30
Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció (estiu) Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció (estiu) 01-07-2019 31-07-2019 On line 95€
Mindfulness a l'àmbit de la docència, fent camí a la felicitat (la Garriga) Mindfulness a l'àmbit de la docència, fent camí a la felicitat (la Garriga) 01-07-2019 05-07-2019 Institut Vil·la Romana 185 € 20
Educació transformadora, de la igualtat a l'equitat Educació transformadora, de la igualtat a l'equitat 01-07-2019 05-07-2019 Institut Vil·la Romana 95 € + 5 € de material 30