Veure l'horari en el detall de cada activitat.

 

Estill Voice Training (Estill Voice Craft) Nivell 1 i 2 Oficial. En streaming

Què significa "una veu bella" Aquesta és una pregunta que només TU pots respondre: què significa per a tu?

Aquest curs del 'Model' Estill està dedicat a ajudar-te a assolir els teus objectius, millorar la teva versatilitat i abans de res tenir cura de la teva salut vocal.

El Nivell 1 En streaming (2,3,6 i 7 de juliol 2020) comença amb una introducció a model de la veu de Jo Estill, un repàs per la seva història i un taller d'anatomia i fisiologia.

A mesura que avanci el taller, es presentaran les 'figures' o exercicis per al control de la veu que composen el sistema. Cada figura respon al control aïllat d'una estructura anatòmica que participa en la producció de la veu. Un cop aïllada cadascuna de les estructures, les combinacions per variar colors vocals són infinites.

En el Nivell 2 En streaming (12 i 13 setembre 2020) es repassaran les Figures per al control de la veu apreses en el Nivell 1 i a continuació es presentaran les 6 qualitats vocals de Nivell 2 (Veu Parlada, Falsete, Plorar / Plor, 'Twang', Belt i Opera).

Els assistents tindran la possibilitat de practicar en grups petits amb professors titulats. Cada dia hi haurà una sessió oberta on els participants podran aplicar les Figures apreses a la seva pròpia "performance" sigui Pop, Jazz, Teatre Musical, Òpera o la veu parlada.

Donada l'experiència del professorat en patologies vocals, es mostrarà l'aplicació de les figures també en rehabilitació i reeducació de la veu.

Aquest curs està obert a qualsevol artista, qualsevol persona que utilitza la veu professionalment, metges i logopedes, i qualsevol persona que vol conèixer més sobre la seva veu i gaudir-la.

Un cop realitzada la inscripció en aquesta web caldrà registrar-se a https://www.estillvoice.com/find-a-course/?id=628 i comprar el llibre en format pdf.

Data d'inici 02-07-2020
Data finalització 13-09-2020
Inici inscripcions 17-03-2020
Places 18
Tancament inscripcions 17-06-2020 9:00 am
Import 595 €
Nombre d'hores 45 hores (31 en streaming + 14 de treball personal)
Dates Nivell 1: 2, 3, 6 i 7 de Juliol
Nivell 2: 12 i 13 de setembre de 2020
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Helen Rowson
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-VoiceCraftN1.pdf
2020EE-VoiceCraftN2.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

El dietari de l’adolescent “artista”

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0009 ContingutDescripció de l’activitat

Es tracta d’ensenyar a l’alumne a enriquir el seu propi diari personal: un racóon hi anoti reflexions, pensaments, frases que li han agradat, hi dibuixi traçoso esbossos, hi posi fotografies pròpies... i ho pugui il·lustrar. Més enllà d’unllibre íntim, s’ha de convertir en una eina de transmissió d’idees i d’aportacióde materials que permetin desenvolupar projectes a classe amb l’ajuda dediferents tècniques. Al partir d’una base pròpia que acaba convertint-se enun apèndix del mateix alumne, aquest es fa seu el treball i pot reflectir enqualsevol moment amb colors, formes... allò que sent o ha experimentat; endefinitiva, la seva essència, el seu interior més profund. Aquest recurs ajudaa fer a conèixer a l’alumne un ventall de tècniques i a aplicar-les, i al mateixtemps a evolucionar en el seu auto coneixement i a canalitzar les sevesemocions.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Ajudar a l’alumne a “llegir” els seus esborranys, a treure’n elpotencial i les possibles aplicacions, tant a nivell plàstic compersonal.
 • El docent ha de ser capaç de motivar a l’artista que l’adolescentporta a dins i ensenyar-lo a treballar diferents tècniques quel’ajudin a reflectir les seves sensacions i sentiments.
 • Ajudar al docent a connectar amb l’alumne a través de l’art,creant ponts de diàleg alumne-professor, i a incentivar que elsalumnes, amb les seves diferents habilitats i capacitatsindividuals s’ajudin entre ells per tal de crear “xarxa” icohesionar així el grup classe.
 • El docent ha de comprendre el llenguatge plàstic i les formesd’expressió plasmades en el treball de l’adolescent per tal quel’alumne en tregui el màxim nivell de qualitat.
 • El docent ha d’ajudar a l’alumne a estimar, entendre i valorar laseva obra i a respectar-se i estimar-se ell mateix.
Data d'inici 03-07-2020
Data finalització 17-07-2020
Inici inscripcions 20-05-2020
Places 12
Tancament inscripcions 23-06-2020
Import 60 €
Horari De 15.30 - 17.30 h
Nombre d'hores 15 hores (14 hores presencials i 1 hora de treball personal)
Dates 3, 6, 7, 10, 13, 14 i 17 de juliol de 2020
Destinataris Secundària i Cicle Superior de Primària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Mar Garriga Giol
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-DietariAdolescentArtista.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Mindfulness per a docents (06/7/2020)

Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Mindfulness és la consciència que sorgeix al posar l’atenció de manera intencionada a l’experiència del moment present, atents a les sensacions, a les emocions i als pensaments.Donarem als docents eines per obrir la ment i reduir l’estrès; per escoltar i comunicar; i se’ls donarà recursos per percebre, viure i gestionar la realitat de l’aula.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Practicar la capacitat de parar i observar abans d’actuar, per adonar-nos de la nostra resposta habitual i patró de conducta.
 • Aprendre a donar-nos un espai de reflexió per poder donar la millor resposta en situacions complexes dins l’aula.
 • Desenvolupament de l’atenció plena en les tasques diàries, millorant l’eficàcia, la memòria i la concentració.
 • Reconèixer, gestionar i regular els estats mentals i emocionals que generen estrès, conflictes i patiment, permetent millorar l’entorn emocional dels infants adolescents i adults dels centres escolars.
 • Millorar la claredat mental en la presa de decisions i resolució de conflictes a l’aula.
 • Estimular l’autoconfiança i l’auto-coneixement.
 • Actuar des d’una comunicació conscient i una escolta activa.
 • Treballar la gestió del temps, aprendre a prioritzar.
 • Treballar la compassió i l’agraïment cap als altres i cap a nosaltres mateixos.
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari De dilluns a dijus de 10 h a 13 h, el divendres de 10 a 12 h
Nombre d'hores 15 hores (14h presencials en streaming i 1h de treball personal).
Dates Del 6 al 10 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Rosa Torras Barris
Preu 60 €
Comentari En streaming amb la plataforma zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-Mindfulness1.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Artteràpia amb fang

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Es realitzaran diferents tallers d’art amb el fang com a material principal.Aquests tallers es dividiran en dues parts, en la primera aprendrem a utilitzar elfang com a eina pedagògica i emocional, veurem quines aplicacions i quinslímits té el material. I una segona part on es farà una posada en comú delsresultats obtinguts.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Descobrir el fang com a recurs pedagògic
 • Conèixer les possibilitats del fang com a material
 • Treballar els valors emocionals i les relacions entre persones
 • Utilitzar el fang com a fil conductor per resoldre diferències
 • Desenvolupar el treball en volum
 • Treballar la motricitat fina i l’agilitat de les mans
 • Desenvolupar la creativitat
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 15
Tancament inscripcions 03-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari De dilluns a divendres de 10 a 12.30 h
Nombre d'hores 15 hores (12,5h presencials en streaming i 2,5h de treball personal)
Dates Del 6 al 10 de juliol del 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Laura Niubó Prat
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-ArtterapiaAmbFang.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Acompanyant i comprenent a l’adolescent

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

L’adolescència és una etapa vital per al desenvolupament de la persona, ja que és el pont per a transgredir de l’etapa infantil a l’etapa adulta. Durant l’adolescència, es produeixen canvis físics, psicològics, emocionals i socials…es defineix el cos i la persona. Durant aquest procés es posen en joc molts aspectes de la seva personalitat, que cal conèixer i cuidar, per a garantir un desenvolupament sa i integral.

Aquest curs està dissenyat per a construir llaços d'apropament, comprensió i acompanyament emocional en les diferents etapes i necessitats evolutives del'adolescència. Coneixerem quines són aquestes etapes, des d'una mirada interna i respectuosa, i les necessitats que emergeixen en cada una d'elles (preadolescent-adolescent-jove, entre els 11-21 anys).

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer i familiaritzar-se amb aquesta etapa i les seves necessitats, per obtenir una mirada més global, íntegra i propera amb els joves.
 • Sensibilitzar als mestres i educadors en aquesta etapa tan sensible, imprescindible i significativa dels joves
 • Capacitar al professional de l’educació de recursos per a establi rrelacions afectives més properes i riques amb els alumnes.
 • Capacitar al mestre-educador de recursos per poder fer un acompanyament emocional en aquesta etapa evolutiva, facilitant la comunicació i relacions entre mestre-alumne.
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 17-06-2020
Import 60 €
Horari De dilluns a dijous de 10 a 13 h i divendres de 10 a 12 h
Nombre d'hores 15 hores (14h presencials en streaming i 1h de treball personal).
Dates Del 6 al 10 de juliol de 2020
Destinataris Primària (cicle superior), secundària o internivell
Acreditacions Curs acreditat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Laura Duran Jiménez
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-AcompanyantComprenentAdolescent.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Ioga per a docents

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l’activitat:

Curs on aprendrem les bases teòriques i pràctiques del Ioga i on descobrirem lesdiferents aplicacions (respiració, moviment, meditació i cant) que ens proposa aquestadisciplina mil∙lenària per a una millor respiració, concentració i salut física i mental.

Partirem d’un treball profund individual on, des de la pròpia experiència, aprendrem lamanera més adequada per a transmetre‐ho a les diferents etapes vitals: infantesa,adolescència i edat adulta.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Integrar les bases del Ioga i aprendre les múltiplesaplicacions que ens ofereix per a poder experimentardins l’aula i a la pròpia vida.
 • Aprendre a crear una pràctica completa, així com aintroduir pautes concretes i petits exercicis per apotenciar la concentració.
 • Millorar la respiració, la calma mental i l’equilibriemocional.
 • Obrir espais per a desplegar la creativitat, l’escolta i elcontacte amb un mateix.
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 18-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 25-06-2020 9:00 am
Import 60 €
Horari De 9 a 12 h (últim dia fins a les 11 h)
Nombre d'hores 15 hores= 14 hores en streaming + 1 hora de treball personal
Dates Del 6 al 10 de Juliol
Destinataris Mestres i professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Núria Puig
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-IogaPeraDocents.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Treballar competències en temps incerts

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció

La incertesa dels temps líquids als quals apuntava el sociòleg Zygmunt Bauman han acabat amb les seguretats que oferia tradicionalment l’educació nascuda de la revolució industrialbasada principalment en la transmissió de continguts. Els processos mentals són molt méslents que els logístics, necessitem entendre perquè és més important la competència que elconcepte. La irrupció de la pandèmia ha vingut a sotragar més els paradigmes teòrics. En unasetmana vam haver de canviar l’educació presencial per una remota, encara no digital ja quecomporta canvis profunds en els processos d’aprenentatge de l’alumnat. El futur VUCA(voluble, incert, complex i ambigu) ens obliga a replantejament pedagògics i prendre decisionspràctiques en la nostra tasca docent. En aquesta activitat buscarem la consistència teòrica peròprimant tasques pràctiques portables a la funció docent.


ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Comprendre la diferència essencial entre l’aprenentatge basat en continguts il’aprenentatge basat en competències.
 • Desmitificar el treball per competències: familiaritzar-se amb les metodologies bàsiquesper treballar amb èxit i de manera senzilla.
 • La importància de les competències transversals (digitals i personals i socials) en tempsd’educació a distància.
 • Donar a conèixer eines i aplicacions digitals que permetin elaboració de materialscompetencials.
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
Horari De 9 a 11 h
Nombre d'hores 15 hores: 5 sessions de dues hores de videoconferència amb el programa Zoom, en horari de 9 a 11 hores, 4 sessions on line i una hora de treball personal.
Dates del 6 al 10 de juliol
Destinataris Mestres i professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Valle Portero i Jordi de la Torre
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-TreballarPerCompetencies.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Logopèdia aplicada a l'educació infantil

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l'activitat

Aquest curs ofereix coneixements, recursos i estratègies pròpies de lalogopèdia com a eines didàctiques per acompanyar el desenvolupamentlingüístic dels alumnes dins de l’aula d’educació infantil.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer i familiaritzar-se amb el vocabulari propi de l’àmbit de lalogopèdia.
 • Conèixer les etapes de desenvolupament de la parla i el llenguatge oralen l’etapa de 3 a 6 anys.
 • Aprendre a detectar els mals hàbits i les dificultats ORL que podeninterferir en l’adquisició de la parla i el llenguatge, identificar quinesactuacions prendre.
 • Aprendre a detectar les dificultats de parla i llenguatge oral que podenaparèixer a l’aula, identificar quines actuacions prendre.
 • Conèixer diferents estratègies i recursos logopèdics per millorar lacompetència lingüística de tot l’alumnat.
 • Aplicar els coneixements adquirits en el disseny de material didàctic ambl’objectiu de: millorar la forma del llenguatge, estimular-ne l’ús i ampliarel seu contingut.
 • Tenir eines per abordar el llenguatge de l’alumne en l’entrevista amb lafamília i donar pautes adequades en relació al desenvolupament delllenguatge.
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020
Import 60 €
Horari De dilluns a divendres de 10 a 12 h.
Nombre d'hores 15 hores (10 hores presencials en streaming més 4h de treball on line i 1h de treball personal i elaboració de material).
Dates Del 6 al 10 de juliol de 2020.
Destinataris Adreçat a mestres d'educació infantil. Tambérecomanable per a altres professionals (mestres de primer cicle de primària, d'educació especial...) que estiguin interessats a millorar la base lingüística dels alumnes.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Gemma Vilalta Bufí
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-LogopediaAplicada.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Musicoteràpia per a docents

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0009 ContingutDescripció de l’activitat

La Musicoteràpia ens apropa a una visió holística de l’escola i de les persones que hi fan vida. Parlarem i experimentarem a través de la música, el moviment, la creativitat i la relació entre música, educació i procés terapèutic. Portarem a terme dinàmiques vivencials amb el suport teòric d’alguns materials. Durant una setmana, serem protagonistes d’un petit procés musicoterapèutic, a través del qual prendrem consciència de la importància de la salut emocional dels docents i de les possibilitats educatives i de creixement personal que ens ofereix la Musicoteràpia.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Aprendre de forma introductòria els principals aspectes de la Musicoteràpia: definició, història i àmbits d’actuació.
 • Experimentar un petit procés musicoterapèutic (self-experience) i descobrir el potencial de la Musicoteràpia en la seva aplicació educativa i de creixement personal.
 • Millorar els recursos i les estratègies dels docents, ampliant i reforçant les seves eines d’acompanyament emocional, cohesió de grup, atenció a la diversitat i el suport en l’aprenentatge.
 • Millorar la salut emocional dels docents.
 • Desenvolupar una proposta musicoterapèutica pensada per l’aula.
Data d'inici 06-07-2020
Data finalització 10-07-2020
Inici inscripcions 20-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020
Import 60 €
Horari De 10 a 12 h del matí
Nombre d'hores 15 hores: 10 hores en streaming i 4 hores offline per desenvolupar les tasques i el projecte final i 1 hora de treball personal.
Dates Del dilluns 6 al divendres 10 de Juliol de 2020.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Toni Santiago Manrique
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-Musicoterapia per a docents.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Naturalesa i gestió del conflicte a l’aula i en contextos educatius

Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l’activitat

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions queestablim amb els altres. En aquest curs, farem un aproximació a la naturalesai al concepte del conflicte i a les seves causes, conseqüències i implicacionsen el món educatiu.

Des d’una perspectiva àmplia i global, dins un context de convivència escolar,presentarem estratègies de gestió i resolució de conflictes en l’activitat docent.Proposarem eines i recursos que vagin més enllà del simple àmbit disciplinarii d’aplicació de mesures correctores.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Familiaritzar-se amb els fonaments d’un context de convivència escolarfacilitador del desenvolupament personal i grupal.
 • Identificar competències personals i habilitats socials per afrontarsituacions conflictives.
 • Conèixer la naturalesa del conflicte, la seva definició i les seves fases.
 • Desenvolupar diferents estratègies i models d’actuació per a la gestió delconflicte.
 • Adquirir eines i recursos concrets per la gestió de conflictes i mesuresdisciplinàries dins del context escolar.
 • Reflexionar al voltant dels conceptes de límit, càstig i/o disciplina en l’actual context social.
Data d'inici 09-07-2020
Data finalització 17-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 08-07-2020 11:55 pm
Import 60 €
Horari De 10 a 12 h
Nombre d'hores 15 hores (8 hores presencials en streaming, 6 hores on line i 1 hora de treball personal).
Dates 9, 13, 15 i 17 de juliol de 2020.
Destinataris Mestres d’Educació Primària i Professors/es d’ESO
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Pere Muñoz Sellart
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-NaturalesaGestioConflicteAula.pdf

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH