Veure l'horari en el detall de cada activitat.

 

Ensenyar per projectes

ico 32 0011 DescripcioDescripció

 

Aquest curs ens servirà per entendre què és la metodologia per projectes, i aprendrem a saber quan i com és millor aplicar-la i com fer-ho

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat:

 

 • Aprendre que significa ensenyar per projectes
 • Veure els avantatges i dificultats que presenta ensenyar per projectes, i com fer-hi front
 • Analitzar diverses aplicacions a l’aula del treball per projectes i en quins casos aplicar-ho.
 • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.
 • Aprendre a utilitzar el treball per projectes a l’aula.
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària Nombre de
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marc Troyano
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-EnsenyarPerProjectes.pdf
Treballem l’agricultura de manera pràctica en el món escolar

ico 32 0011 DescripcioDescripció

En aquest curs es formen professionals de la docència interessats en incorporar un espai verd, lúdic, d’aprenentatge i experimentació i de gran valor sociocultural, dins l’escola i les competències de l’alumnat. El curs està enfocat a persones amb qualsevol nivell de coneixement en el món de l’agricultura, ja que segueix una evolució cronològica des de la fase preliminar de disseny del tipus d’hort, espai, i grup motor, fins a tots aquells aspectes a conèixer per tal que el manteniment de l’hort, una vegada creat, esdevingui un èxit. Sempre utilitzant-lo com a eina pedagògica. D’aquesta manera, el curs es conforma de vuit temes i quatre activitats avaluables. Aquestes últimes, s’enfoquen en aplicar de manera pràctica el contingut dels temes en l’espai escollit per cada alumne del curs; per tant, es converteixen en un recurs més de suport i d’acompanyament en la creació del’hort a l’escola.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Prendre consciència de la importància i avantatges pedagògics de tenir un hort a l’escola.
 • Adquirir els coneixements necessaris per crear un hort escolar ecològic.
 • Conèixer els principis bàsics per poder gestionar un hort escolar.
 • Conèixer els principals sistemes de disseny d’hort escolar ecològic.
 • Aprendre a aplicar els diferents recursos pedagògics d’un hort a l’escola.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 15
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari Sense horari establert; no obstant això el temari és setmanal, i l’avaluació continuada.
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Darko Brajnovich Soler
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-TreballemAgriculturaEscolar.pdf
Google Classroom

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Tenir una eina externa que permeti als estudiants la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació.  Google ClassRoom facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, apps, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer GoogleClassRoom tot sabent les possibilitats i limitacions.
 • Crear una classe i les seves parts.
 • Configurar i administrar la classe creada.
 • Afegir alumnes, professors i famílies a la classe.
 • Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de GoogleClassRoom
 • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
 • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
 • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes, professors i famílies.
 • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.
 • Emprar eines externes que nodreixin els continguts digitals disponibles a la classe.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari No hi ha horari concret. L’alumne s’organitza i distribueix el temps per tal d’entregar els treballs o exercicis en termini.
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Guillermo Guerrero Hernàndez
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-GoogleClassRoom.pdf
Gamificació a l’aula

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l’activitat:

En aquest curs aprendrem què significa gammificar i per quins motius tant teòrics com pràctics pot arribar a ser molt interessant introduir el joc a l’aula. Aprendrem a introduir la gammificació a l’aula a través de diversos recursos i consells. Al final de curs sortirem amb un projecte de gammificació per a fer alguna activitat a l’aula, i a partir d’aquí poder ser autònoms per a poder realitzar projectes de gammificació en els diferents nivells educatius.

 

Oico 32 0010 Objectiusbjectius de l’activitat

 • Aprendre què és la gammificació
 • Descobrir tot el potencial d’aplicar la gammificació a l’aula
 • Veure diverses aplicacions a l’aula de la gammificació
 • Aprendre a gammificar activitats
 • Donar recursos al docent per convertir la seva aula en gamificada
 • Tenir en compte els nous models educatius a l’aula i veure en quinscasos pot ser més efectiu aplicar la gammificació
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 80 €
70 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne.
Nombre d'hores 30
Dates De l’1 al 31 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marc Troyano
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-GamificacioAula.pdf
Educació transformadora, de la igualtat a l'equitat

ico 32 0011 DescripcioDescripció

El treball cooperatiu a l’aula s’ha convertit en essencial per desenvolupar un ensenyament per competències. Molts docents no estan habituats a treballar amb aquesta tècnica. Amb aquest curs s’intenta que assoleixin les bases per treballar amb els alumnes de manera cooperativa.

 

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

General:

 • Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliuresi una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

 • Conèixer les bases del feminisme i de la Igualtat de Gènere.
 • Aprendre a identificar les diferents formes de discriminació existents enla nostra societat.
 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Aplicar d’una manera pràctica i transversal l’educació igualitària en el currículum escolar.
 • Incorporar alternatives a la pràctica docent.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Mònica Cano i Lourdes Òdena
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-EducacioTransformadora.pdf
Altes Capacitats: de la identificació a la intervenció

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Aquesta formació ofereix una mirada al peculiar món de les Altes Capacitats perquè els professionals de l’educació puguin oferir a aquests nens i nenes una acollida i un suport adaptats a les seves necessitats educatives especials. Per a aconseguir-ho, cal tenir en compte les seves necessitats en relació amb el seu desenvolupament personal, emocional, social i psicològic, i les potencialitats de les quals estan dotats.

No sempre és fàcil reconèixer un nen d’Altes Capacitats a l’aula, i una vegada reconegut, la comunicació i les relacions amb ell no sempre són fluides. Aquí, és imprescindible que els adults tinguem unes nocions bàsiques sobre les Altes Capacitats per a poder oferir un acompanyament emocional i respectuós dins de l’aula i des del centre educatiu. Això es tradueix en donar un suport i tenir recursos per a potenciar i nodrir totes aquestes capacitats, aprendre a conviure-hi i establir-hi relacions sanes i constructives, perquè el nen se senti vist, acceptat, i recolzat.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer i comprendre les Altres Capacitats i les seves necessitats educatives en els diferents àmbits de la seva vida (social, emocional, psicològic, d’aprenentatge, familiar, etc.).
 • Dotar al mestre i educador de recursos curriculars i actitudinals per a poder potenciar i desenvolupar al màxim les Altes Capacitats dins l’aula, establint relacions de confiança i suport amb l’alumne.
 • Formar i capacitar al mestre per a la diversitat i la inclusió dins l’aula i afavorir la construcció de relacions més conscients, més riques i més humanes amb els alumnes.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020 12:00 pm
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates De l’1 al 31 de juliol.
Destinataris Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Laura Duran Jiménez
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-AltesCapacitats.pdf
Nova gramàtica de la llengua catalana

ico 32 0011 DescripcioDescripció

Tots sabem que des del 2016 al 2020 hem viscut un temps d’adaptació per a l’aplicació de la nova Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana que va publicar l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016.

Enguany, ja som a l'any 2020, per tant, any d’aplicació límit d’aquesta nova normativa, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin conèixer i posar en pràctica algunes d’aquestes novetats sintàctiques i ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Utilitzar correctament les noves normes ortogràfiques i gramaticals en la realització de textos propis.
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc., tot coneixent les noves acceptacions a la Nova Gramàtica de la Llengua Catalana.
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 31-07-2020
Inici inscripcions 19-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 05-07-2020
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari A la conveniència de l’alumne
Nombre d'hores 15
Dates de l'1 al 31 de juliol
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Marta Gost Mayans
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020EE-NovaGramaticaCatalana.pdf
Assetjament escolar (Bullying): Estratègies i recursos per a la inclusió de tot l’alumnat

ico 32 0011 DescripcioDescripció de l'activitat

En els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat present entre nosaltres però moltes vegades encoberta o velada. Les xifres ens fan adonar que una part força significativa del nostre alumnat ha patit, pateix o patirà alguna situació d’assetjament dins de l’escola o l’institut.

En aquest curs proposarem estratègies i recursos per a la sensibilització, la prevenció, la detecció, la intervenció i l’avaluació de possibles casos d’assetjament (Bullying) i ciberassetjament. Ens aproximarem des d’un vessant individual, aprofundint en les competències personals, i un vessant grupal que possibiliti la creació d’espais educatius de convivència inclusiva i integradora.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Conèixer les claus d’un entorn educatiu de convivència inclusiu i facilitador del desenvolupament individual i l’empoderament de tot l’alumnat.
 • Reconèixer l’assetjament i el ciberassetjament com situacions específiques dins de la gestió dels conflictes.
 • Adquirir eines per a la detecció, l’anàlisi de causes i la intervenció inicial des de la figura docent davant un possible assetjament.
 • Aprofundir en estratègies educatives per a la prevenció i la sensibilització de la comunitat educativa davant els conflictes, els assetjaments i altres possibles problemes de convivència.
 • Conèixer metodologies de treball per fer front de manera sistemàtica i global l’assetjament escolar.
 • Familiaritzar-se amb els recursos i els protocols del Departament d’Educació davant de casos d’assetjament o ciberassetjament.
Data d'inici 01-07-2020
Data finalització 08-07-2020
Inici inscripcions 20-05-2020
Places 25
Tancament inscripcions 30-06-2020
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari Dies 1, 3, 6 i 8 de juliol de 10 a 12 h
Nombre d'hores 15 hores (8 hores presencials en streaming, 6 hores on line i 1 hora de treball personal).
Dates 1, 3, 6 i 8 de juliol de 2020
Destinataris Mestres i professors d’Educació Primària i Educació Secundària.
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Pere Muñoz Sellart
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-AssetjamentEscolar.pdf
El llibre vés-i-torna de l’escola. “L’il·lustrador musical” -

ico 32 0009 ContingutDescripció de l’activitat

Es tracta d’un treball transversal i de coordinació entre el docent de Plàstica iel de Música: partint de la cançó que es treballi en un moment determinat,l’alumne haurà d’il·lustrar la lletra o la temàtica de la mateixa emprantdiferents tècniques. En funció del curs o cicle on es treballi el projecte, latècnica serà més o menys complexa. A final de curs es farà una recopilacióde les obres en format llibre.

ico 32 0010 ObjectiusObjectius de l’activitat

 • Aconseguir que la il·lustració representi els elements mésimportants de la cançó i que sigui identificada de forma visualamb facilitat
 • Conèixer i saber tractar les diferents tècniques i aconsellar oajudar a l’alumne a decidir per ell mateix quina emprarà.
 • Crear un clima distès on el docent, ajudat pels seus propisrecursos, treballi la fusió entre els llenguatges plàstic i musical.
 • Crear col·loqui a través dels treballs realitzats.
Data d'inici 02-07-2020
Data finalització 17-07-2020
Inici inscripcions 20-05-2020
Places 12
Tancament inscripcions 01-07-2020
Import 60 €
50 € fins 10 de juny
Horari De 10 a 12 h
Nombre d'hores 15 hores (14 hores presencials i 1 hora de treball personal).
Dates 2, 3, 6, 9, 10, 13 i 17 de juliol de 2020
Destinataris P4 i P5 d’Educació Infantil i Cicles Inicial i Mitjà de Primària
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Mar Garriga Giol
Comentari En streaming per la plataforma Zoom
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari 2020EE-LillustradorMusical.pdf
Estill Voice Training (Estill Voice Craft) Nivell 1 Oficial. En streaming

Objectius de l’activitat

 • Millor control de la qualitat vocal en aplicar les Figures Obligatories d’ Estill Voice Training
 • Ampliació de la gamma de timbres vocals en l’ús de la veu cantada i parlada.
 • Capacitat d’utilizar la veu sense forçar el tracte vocal.
 • Control de l’ansietat davant l’ús professional de la veu.
 • Intercanvi d'informació amb persones amb difere t perfil professional interessats en el treball vocal.
 • Distinció de les qualitats vocals que s'utilitzen en cada gènere musical.

Continguts de l’activitat

- Estill Voice Craft: el mètode d’ensenyament vocal creat per Jo Estill

- La funció primària del mecanisme de la laringe.

- Les 13 figures obligatòries.

- Creació de veus segons l’ús de la laringe, tracte vocal i cos.

- L’anàlisi de les qualitats de la veu

El Nivell 1 en streaming (2-7 juliol 2020) Comença amb una introducció al model de la veu de Jo Estill, un repàs per la seva història i un taller d'anatomia i fisiologia.

A mesura que avanci el taller, es presentaran les 'figures' o exercicis per al control de la veu que componen el sistema. Cada figura respon al control aïllat d'una estructura anatòmica que participa en la producció de la veu. Un cop aïllada cadascuna de les estructures les combinacions per variar colors vocals són infinites.

Un cop realitzada la inscripció en aquesta web caldrà registrar-se a https://www.estillvoice.com/find-a-course/?id=628 (Nivell 1) i demanar el llibre en format PDF a través del corresponent enllaç

Preus:

350 euros qui s'inscrigui abans del 31 de maig

595 euros qui realitzi els dos cursos a la FUMH (cal pagar abans de l’inici del Nivell I)

Data d'inici 02-07-2020
Data finalització 07-07-2020
Inici inscripcions 17-03-2020
Places 18
Tancament inscripcions 01-07-2020 9:00 am
Preu original 370,00€
Preu descompte 350,00€ (fins a 31-05-2020 23:55)
Horari de 9 a 14.15 h.
Nombre d'hores 30 h (21 en streaming+ 9 de treball personal)
Dates 2, 3, 6 i 7 de juliol de 2020
Destinataris Tots els nivells educatius: infantil, primària i secundària i tothom interessat.
Acreditacions Pendent de l'acreditació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (als alumnes que realitzin els dos Nivells a la FUMH)
Docent Hellen Rowson
Lloc Cursos en Streaming
Documentació/Temari VoiceCraft-I-2020.docx