La dicció dels docents. La veu, la nostra eina de treball

La dicció dels docents.  La veu, la nostra eina de treball

La veu és un component essencial de la comunicació humana. Donat que per a un gran col·lectiu de persones, entre els quals es troba el personal docent, la veu constitueix l’instrument fonamental del seu treball, qualsevol alteració o patologia  vocal esdevindrà  situacions adverses en l’àmbit laboral.

Aquest curs vol posar a l’abast dels professor/es tècniques i coneixements  que facilitin la  prevenció, formació i higiene vocal.

  • Sensibilitzar al docent sobre la importància de l’educació de la veu, la prevenció i l’ higiene vocal.
  • Potenciar l’equilibri muscular, modificar els punts de recolzament alterats i desbloquejar les zones inhibides del cos, afavorint canvis necessaris per a una fonació lliure.
  • Afavorir una correcta respiració i un control fonorespiratori òptim.

Exercitar la mobilitat i flexibilitat de tot el sistema fonorespiratori, la qual cosa permetrà la realització de variacions del timbre, intensitat i to; i la seva adequació a diferents situacions: conversa, veu projectada, veu cantada.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 01-07-2019
Data finalització 05-07-2019
Inici inscripcions 01-05-2019
Places 30
Tancament inscripcions 28-06-2019 12:00 pm
Import 95 € + 5 € de material
Horari de 9 a 15 h
Nombre d'hores 30 hores
Destinataris Mestres i professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Gabriela Zabala
Lloc Institut Vil·la Romana
Documentació/Temari 2019EEp-LaNostraEinaDeTreball-LaVeu.doc

Mapa de localització

Contingut

Mòdul 1:

Relaxació i equilibri muscular

• Els grups musculars implicats en la fonació • Relaxació general • Punts de recolzament. • Actitud corporal durant la fonació • Verticalitat.

Mòdul 2:

Respiració i coordinació fonorespiratòria

• Respiració diafragmàtica • Respiració Costo-diafragmàtica • Respiració clavicular.
● Aparell Fonador
• Articulació • Entonació

Mòdul 3:

Ressonància i Articulació

• Els ressonadors del nostre cos • Mobilitat i flexibilitat mandibular, lingual i labial. • La llengua durant la fonació • El vel del paladar

Mòdul 4:

Impostació

• La veu projectada parlada • La veu projectada cantada • Intensitat, to i timbre • Prosòdia i ritme

Mòdul 5:

Higiene vocal

● Factors de producció de la veu ● Decàleg racomenatoris

Docents

Gabriela Zabala Porchetto

Cantant professional

• Títol Direcció i Professor de Música del Instituto Superior de Educación Artístico Musical "DOMINGO ZIPOLI" (Córdoba Argentina) • Grau Professional Cant, Conservatori Josep Maria Rueda (Granollers) • 35 anys d’experiència docent treballant en tots els nivells educatius. • Cantant professional • Directora de Cors i Orquestra

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH