Educació transformadora, de la igualtat a l'equitat (2)

Educació transformadora, de la igualtat a l'equitat (2)

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui en l'àmbit de Primària com de Secundària. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

Objectiu General: 

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliures i una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

  • Identificar les desigualtats de gènere dins l’àmbit de l’escola.
  • Conèixer el marc legislatiu i l’evolució social de la coeducació, des de la perspectiva feminista.
  • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
  • Avançar en l'eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules.
  • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l'elaboració d’una unitat didàctica coeducativa.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 08-07-2019
Data finalització 12-07-2019
Inici inscripcions 01-05-2019
Places 30
Tancament inscripcions 19-06-2019 12:00 pm
Import 95 € + 5 € de material
Horari de 9.00 a 15.00 h
Nombre d'hores 30
Destinataris Professorat de les etapes d'educació primària, secundària, formació professional i batxillerat, de l'ensenyament públic i privat.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Lourdes Òdena
Lloc Institut Vil·la Romana
Documentació/Temari 2019EEp-IgualtatDeGenere.docx

Contingut

Mòdul 1

Les dinàmiques discriminatives.

1.1. El sistema sexe-gènere: la socialització i la construcció de la identitat de gènere. Rols i estereotips. 1.2. Discriminacions basades en el gènere: sexisme i androcentrisme. Igualtat des de la diferència. 1.3. La història de la coeducació: La transmissió de valors des d’una perspectiva de gènere.

Mòdul 2

Anàlisi de la meva pràctica docent.

2.1. El marc normatiu i curricular: trajectòria de la coeducació. 2.2. Trencant clixés, de la igualtat a l’equitat. 2.3. Bones pràctiques coeducatives. Contes, joguines, llenguatges, textos, contextos d’aprenentatge… Basats en la diversitat. 2.4. Els sabers de les dones. Qui escriu la història i per a qui?

Mòdul 3

Eines per educar amb perspectiva de gènere.

3.1. Models de feminitats i masculinitats. Revalorar el que és femení. 3.2. L’amor romàntic i l'amor amb bons tractes: ni prínceps blaus ni princeses promeses. 3.3. Tutoria i orientació acadèmica. 3.4. Repensar els espais comuns: qui domina el pati?

Mòdul 4

Em poso les ulleres de gènere.

4.1. Com podem incorporar els aprenentatges. Fortaleses i debilitats. 4.2. Conclusions i reptes.

Docents

Lourdes Òdena i Larrosa

Educadora Social. Coordinadora de projectes i tècnica d'igualtat.

Educadora Social, col·legiada número 10.353. En l'àmbit professional treballo com a tècnica de projectes socials en una entitat del tercer sector, tramitant, gestionant i coordinant projectes d’atenció a infància, joves, famílies i dones. Disposo de formació específica en equitat de gènere i com agent d’igualtat, de manera que puc aplicar aquesta base teòrica en l’elaboració de programes i projectes amb perspectiva de gènere. Col·laboro de forma activa amb una ONGD feminista de cooperació internacional que treballa per sensibilitzar i reduir les desigualtats de gènere, empoderar les organitzacions de dones i fomentar dels drets humans. Crec fermament en l’educació com a eina de canvi i construcció de societats més equitatives i justes

Mònica Cano Muñoz

Educadora Social. Coordinadora de projectes socioeducatius.

Educadora social col·legiada número 10354. En l'àmbit professional treballo en una entitat privada del tercer sector com a coordinadora de projectes socioeducatius en diferents municipis del Vallès Oriental, sobretot amb famílies, infants i adolescents. Lidero la taula d’infància i adolescència del programa Caixa ProInfància de l’Obra Social de la Caixa als municipis de Granollers i Canovelles. La meva tasca se centra a treballar en xarxa amb els diferents agents municipals i posar en el centre de totes les accions promogudes a les famílies, com a agents proactius del seu procés educatiu. Crec que no hem de perdre de vista la perspectiva de gènere en tots i cadascun dels projectes amb els quals col·laboro de manera activa per a poder oferir accions intencionades i educatives més equitatives.

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH