Trastorn de l'espectre autista (2)

Trastorn de l'espectre autista (2)

Protocol Interdisciplinari a l'aula per la prevenció, detecció i intervenció de nens i nenes amb sospita de TEA.

  • Promoure la comunicació social de l’autor amb TEA i el seu entorn.
  • Fomentar competències de regulació emocional de l’alt amb TEA i poder afrontar situacions de dificultat
  • Conèixer les tècniques instrumentals, els recursos didàctics, les ajudes i les adaptacions de material per facilitar l'adquisició d'aprenentatges adreçats a l'alumnat amb TEA.
  • Facilitar processos educatius col·laboratius amb les famílies de la llengua amb TEA
  • Detectar i promoure l'eliminació de barreres per la participació social i l'aprenentatge de l'alumnat amb TEA
  • Analitzeu la realitat del centre educatiu de la perspectiva de la diversitat
  • Desenvolupar una actitud positiva davant de les persones amb TEA a la seva inclusió acadèmica i social.
  • Portar a la pràctica de l'escola les orientacions i coneixements donats a través de les activitats proposades.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 08-07-2019
Data finalització 12-07-2019
Inici inscripcions 01-05-2019
Places 25
Tancament inscripcions 26-06-2019 12:00 pm
Import 260 €
Horari de 9 a 14 h.
Nombre d'hores 30 h (24 presencials + 6 treball personal)
Dates Del 8 al 12 de juliol
Destinataris Mestres i professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Paola Lazo
Lloc Institut Vil·la Romana
Categories Escola d'Estiu, Educació, Presencial, Formació del professorat
Documentació/Temari 2019EEp-TrastornEspectreAutista.doc

Mapa de localització

Contingut

Mòdul 1:

Mòdul pràctic.

• Indicadors del desenvolupament. • Pautes educatives. • Psiquisme fetal. Etiologia del trastorn de l'espectre autista. • Conceptualització dels TEA (Introducció).

Mòdul 2:

Mòdul pràctic.

• La importància del vincle mare-fill. • La relació més primerenca. Psiquisme fetal. • Signes d'alerta. • La importància de la prevenció. • Discapacitat i integració.

Mòdul 3 i 4

Mòdul pràctic.

• Ensenyament d'habilitats en el TEA. • Comunicació en nens no verbals amb TEA. • Anàlisi funcional de la conducta. Procediments per reducció de comportaments no adequats en els TEA. • Dificultats a l'aula: propostes per ajudar als docents. (Distreu a l'aula, dificultats seguir explicacions, hipersensibilitats /hiperactivitat, suports visuals: horaris, autoregulació de la conducta: economia de fitxes).

Mòdul 5:

Mòdul pràctic.

• Bases de Psicomotricitat en educació infantil. • Nocions: Esquema corporal. Lateralitat. Coordinació de moviments, to muscular, equilibri. • Nocions espai-temporals. Respiració-relaxació. • Adquisicions i aprenentatges a través dels sentits.

Mòdul 6:

Mòdul pràctic.

Teràpia d'Integració sensorial • Què és la integració sensorial • Signes de retard del desenvolupament psicomotriu. • Adaptacions per a nens. Exemples de la influència del mal processament sensorial en el desenvolupament, l'aprenentatge i la conducta.

Mòdul 7:

Mòdul pràctic.

Què és la logopèdia? • Signes d'alerta que es poden detectar en la comunicació en les primeres edats. • Intervenció logopèdica en el trastorn de l'espectre autista: 0 a 3 anys. • Problemes logopèdics habituals.

Mòdul 8:

Mòdul pràctic.

Què és la musicoteràpia? • Comunicació no-verbal, beneficis de la música. • Objectius de la musicoteràpia. • Com utilitzar els elements de la música per tractar trastorns infantils?

Docents

Paola Lazo

Llicenciada Musicoteràpia

Llicenciada Musicoteràpia, Universidad del Salvador – Facultat de Medicina Supervisor de Musicoteràpia acreditat en Espanya per la CAEMT Formador de Formadors – Formador Ocupacional, Carpe Diem Màster Interuniversitari en Metodologia de les Ciències del Comportament i la Salut, UNED; UAM; UOC

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH