Calendari d'activitats

Dilluns, juliol 01, 2019
12:00 am

Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva (estiu)

On line

Establir les bases per fer una tutoria el màxim positiva i satisfactòria  de cara a l’alumne.

12:00 am

Organització d’un acte festiu: de la idea a l’èxit (estiu)

On line

Objectius:

 • Definir els conceptes claus de tot acte festiu
 • Analitzar els passos a fer per a convertir en una realitat un èxit festiu.
 • Facilitar l’organització d’actes festius a traves de recursos i eines
 • Donar recursos per a la celebració d’actes festius
12:00 am

Les tauletes digitals a les aules d’infantil, primària i secundària (estiu)

On line

No hi ha cap dubte que les tecnologies de l’aprenentatge col·laboratiu (TAC) ha suposat un repte i han ofert millores susceptibles en tot l’ensenyament.

En aquest nou segle XXI, van apareixent noves eines tecnològiques i els docents ens hem de formar permanent per a poder aplicar-les en el nostre dia a dia. A les escoles on s’ha introduït les tauletes digitals, s’ha demostrat que ajuden a l’alumnat a potenciar la seva autonomia i l’assimilació de contingut, essent una de les eines interactives amb més projecció de futur. 

Aquest l’objectiu del curs que presentem: Poder apropar les noves tecnologies i l’ús pràctic d’aquests dispositius digitals a la nostra tasca

Objectius:

 • Millorar qualitativament l’ús de les TIC a les aules.
 • Augmentar la qualitat  de l’aprenentatge col·laboratiu.
 • Integrar l’ús de les tauletes digitals al desenvolupament d’activitats didàctiques.
12:00 am

Destreses informàtiques per a docents (estiu)

On line

Aquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC) en els contextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC es podem aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

Professora: Núria Roca
Durada: 75 hores

Objectius:

 • Adquirir competència digital per part del professorat com a transversal per a la pràctica docent.
 • Conèixer eines i recursos TIC que ajudin a millorar la motivació i interès de l’alumnat per tal d’aconseguir aprenentatges  significatius.
 • Integrar l’ús de les TIC al desenvolupament d’activitats didàctiques.
12:00 am

Alumnes amb dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Observació i intervenció (estiu)

On line

Conèixer millor els trastorns més freqüents relacionats amb l'aprenentatge de la lectoescriptura.

Conèixer les característiques principals de l'aprenentatge de la lectura (descodificació i comprensió) i de l'escriptura.

Saber com podem atendre millor els nens/es que aprenen a llegir i/o escriure amb dificultats.

12:00 am

Coeducació i gènere (estiu)

On line

Objectius de l’activitat:

 • Donar eines i recursos per a la introducció de la coeducació en l’activitat docent
 • Identificar i actuar sobre les diferencies de gènere en l’educació
 • Oferir i mostrar idees per a treballar i educar amb la perspectiva de gènere
 • Difondre experiències enriquidores que s’han dut a terme en diversos centres educatius
12:00 am

Escoles Innovadores: les tic i l’aula invertida (estiu)

On line

En aquest curs aprendrem que és una aula invertida i com convertir el nostre centre en una escola innovadora, així com recursos perquè els docents puguin aplicar per convertir la nostra aula en una flipped Classroom, ja que una escola innovadora no és tenir més ordinadors i tauletes que les altres.

Objectius de l’activitat: 

 • Aprendre que és l’escola Innovadora
 • Descobrir tot el potencial d’aplicar les TAC a l’aula
 • Veure diverses aplicacions a l’aula de les TIC
 • Aprendre que és l’aula invertida
 • Donar recursos al docent per convertir la seva aula en una “aula invertida”
 • Tenir en compte els nous models educatius a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu aplicar-les
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d'aquestes metodologies
12:00 am

Les eines web 2.0 a les aules (estiu)

On line

Objectius:

Inclosos dins de les línies de formació del Departament d'Ensenyament: Eix 2; Prioritat 8; Subapartat 8g i Eix 1; Prioritat 1; Subapartat 1d

 • Experimentar possibles usos educatius de la web 2.0.
 • Solucionar la desmotivació a les aules.
 • Innovar amb els nostres elements metodològics.
 • Afavoriu l'aprenentatge col·laboratiu mitjançant la utilització d'eines de la web social.

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT   

Espais socials: informació, comunicació, col·laboració i creació.

12:00 am

Models educatius alternatius (estiu)

On line

Amb aquest curs pretenem donar a conèixer els diferents models educatius existents a cosa nostra, veure'n els punts forts i no tan forts i donar recursos al docent per a  poder aplicar allò que ens permeti tenir aules més immersives i cohesionades.

 Objectius de l’activitat: 

 • Conèixer els diferents models educatius existents
 • Veure diverses aplicacions a l’aula d’aquests models educatius
 • Donar recursos al docent per aplicar alguns parts d’aquest ensenyament a l’aula
 • Tenir en compte els avantatges i inconvenients de les noves metodologies d’aprenentatge
12:00 am

Que són i com avaluar les intel·ligències múltiples (estiu)

On line

 • Conèixer la teoria de les intel·ligències múltiples
 • Trobar i entendre les relacions entre intel·ligències múltiples i competències bàsiques
 • Donar recursos al docent per reconèixer les intel·ligències múltiples i avaluar-les de forma correcta.
 • Tenir en compte les intel·ligències múltiples en el dia a dia de l’aula
12:00 am

Ensenyar per projectes (estiu)

On line

Objectius de l’activitat:

 • Aprendre que significa ensenyar per projectes
 • Veure els avantatges i dificultats que presenta ensenyar per projectes, i com fer-hi front
 • Analitzar diverses aplicacions a l’aula del treball per projectes i en quins casos aplicar-ho.
 • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.
 • Aprendre a utilitzar el treball per projectes a l’aula.
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia
12:00 am

Treball cooperatiu a l'aula (estiu)

On line

El treball cooperatiu s'ha convertit en essencial a l'aula per desenvolupar un ensenyament per competències. Molts docents no estan habituats a treballar amb aquesta tècnica. Amb aquest curs s'intenta que assoleixin les bases per treballar amb els alumnes de manera cooperativa.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

Més enllà del treball en grup, més enllà de la col·laboració o l’ajuda, treballar cooperativament significa un compromís amb companys i companyes, una implicació en les feines personals per a l’aprenentatge col·lectiu. No obstant  això,  què  és  el  treball cooperatiu?  Per  què treballar  cooperativament?  Quines  tècniques   de treball cooperatiu són més comunes...? El curs “Treball cooperatiu a l'aula” dona resposta a aquestes qüestions alhora que aporta els coneixements necessaris  i  tècniques  per  a crear  un  clima d’aula més apropiat per a l’aprenentatge, aprofitar i potenciar la interacció entre iguals com a factor d’aprenentatge i aconseguir així millors resultats acadèmics i un major desenvolupament personal i social de tot l’alumnat.

Objectius:

 • Conèixer que és el treball cooperatiu i llurs característiques.
 • Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l'aula.
 • Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica dins de l'aula.
 • Capacitar al docent o professional amb els coneixements necessaris per a desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.
 • Disposar de les estratègies necessàries per a dissenyar una activitat d’ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

 • Estructura cooperativa a l’aula: concepte i característiques.
 • L’aprenentatge cooperatiu i dinàmiques de cohesió de grup dins de l'aula.
 • Treball en equip com a recurs per a ensenyar: estructures cooperatives.
 • Treball en equip com a contingut a ensenyar a l'aula.
12:00 am
6:00 pm

Intensiu d'alemany nivell bàsic

Can Raspall

Anima't a començar a aprendre o repassar un nivell d'alemany de supervivència!