La nostra eina de treball “la veu”

La nostra eina de treball “la veu”

La veu és un component essencial de la comunicació humana. Donat que per a un gran col·lectiu de persones, entre els quals es troba el personal docent, la veu constitueix l’instrument fonamental del seu treball, qualsevol alteració o patologia  vocal esdevindrà  situacions adverses en l’àmbit laboral.

Aquest curs vol posar a l’abast dels professor/es tècniques i coneixements  que facilitin la  prevenció, formació i higiene vocal.

  • Sensibilitzar al docent sobre la importància de l’educació de la veu, la prevenció i l’higiene vocal.
  • Potenciar l’equilibri muscular, modificar els punts de recolzament alterats i desbloquejar les zones inhibides del cos, afavorint canvis necessaris per a una fonació lliure.
  • Afavorir una correcta respiració i un control fonorespiratori òptim.
  • Exercitar la mobilitat i flexibilitat de tot el sistema fonorespiratori, la qual cosa permetrà la realització de variacions del timbre, intensitat i to; i la seva adequació a diferents situacions: conversa, veu projectada, veu cantada.
Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
09-05-2020 15-05-2020 Can Raspall 95 € 30

Mapa de localització

Contingut

Mòdul 1:

Relaxació i equilibri muscular

• Els grups musculars implicats en la fonació • Relaxació general • Punts de recolzament. • Actitud corporal durant la fonació • Verticalitat.

Mòdul 2:

Respiració i coordinació fonorespiratòria

• Respiració diafragmàtica • Respiració Costo-diafragmàtica • Respiració clavicular.
● Aparell Fonador
• Articulació • Entonació

Mòdul 3:

Ressonància i Articulació

• Els ressonadors del nostre cos • Mobilitat i flexibilitat mandibular, lingual i labial. • La llengua durant la fonació • El vel del paladar

Mòdul 4:

Impostació

• La veu projectada parlada • La veu projectada cantada • Intensitat, to i timbre • Prosòdia i ritme

Mòdul 5:

Higiene vocal

● Factors de producció de la veu ● Decàleg racomenatoris

Docents

Gabriela Zabala Porchetto

Cantant professional

• Títol Direcció i Professor de Música del Instituto Superior de Educación Artístico Musical "DOMINGO ZIPOLI" (Córdoba Argentina) • Grau Professional Cant, Conservatori Josep Maria Rueda (Granollers) • 35 anys d’experiència docent treballant en tots els nivells educatius. • Cantant professional • Directora de Cors i Orquestra