Com educar en la igualtat: Educació transformadora, de la igualtat a l’equitat

Com educar en la igualtat: Educació transformadora, de la igualtat a l’equitat

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui en l'àmbit de Primària com de Secundària. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

Objectiu General:  

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliures i una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

  • Identificar les desigualtats de gènere dins l’àmbit de l’escola.
    Detectar el sexisme en el llenguatge i assumir i incorporar la necessitat de l'ús del llenguatge inclusiu.
  • Conèixer el marc legislatiu i l’evolució social de la coeducació, des de la perspectiva feminista. 
  • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
  • Avançar en l'eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules.
  • Conèixer els manuals i recomanacions per a un llenguatge inclusiu i aplicar-les a la pràctica docent.
  • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l'elaboració d’una unitat didàctica coeducativa.
Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
09-05-2020 15-05-2020 95 € 30

Docents

Lourdes Òdena i Larrosa

Educadora Social. Coordinadora de projectes i tècnica d'igualtat.

Educadora Social, col·legiada número 10.353. En l'àmbit professional treballo com a tècnica de projectes socials en una entitat del tercer sector, tramitant, gestionant i coordinant projectes d’atenció a infància, joves, famílies i dones. Disposo de formació específica en equitat de gènere i com agent d’igualtat, de manera que puc aplicar aquesta base teòrica en l’elaboració de programes i projectes amb perspectiva de gènere. Col·laboro de forma activa amb una ONGD feminista de cooperació internacional que treballa per sensibilitzar i reduir les desigualtats de gènere, empoderar les organitzacions de dones i fomentar dels drets humans. Crec fermament en l’educació com a eina de canvi i construcció de societats més equitatives i justes

Mònica Cano Muñoz

Educadora Social. Coordinadora de projectes socioeducatius.

Educadora social col·legiada número 10354. En l'àmbit professional treballo en una entitat privada del tercer sector com a coordinadora de projectes socioeducatius en diferents municipis del Vallès Oriental, sobretot amb famílies, infants i adolescents. Lidero la taula d’infància i adolescència del programa Caixa ProInfància de l’Obra Social de la Caixa als municipis de Granollers i Canovelles. La meva tasca se centra a treballar en xarxa amb els diferents agents municipals i posar en el centre de totes les accions promogudes a les famílies, com a agents proactius del seu procés educatiu. Crec que no hem de perdre de vista la perspectiva de gènere en tots i cadascun dels projectes amb els quals col·laboro de manera activa per a poder oferir accions intencionades i educatives més equitatives.