El treball per competències a l'aula: del mite a la pràctica

El treball per competències a l'aula: del mite a la pràctica

L’educació es veu immersa en un procés de canvi tan vertiginós que sovint dificulta l’adaptació dels docents als nous requeriments socials i legals. En aquesta activitat, acostarem els conceptes que més confusió desperten a la realitat quotidiana del mestre/professor, i proporcionarem instruments i materials d’èxit contrastat que els permetin transformar en positiu la seva experiència d’aula i, tot incorporant elements pedagògics innovadors, interpretar adequadament les més recents ordres legislatives d’avaluació.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

  • Comprendre l’essència del canvi que suposa passar de treballar continguts a treballar competències.
  • Distingir què hi ha de cert i de mite en allò que se sent dir.
  • Conèixer metodologies de treball per competències que qualsevol docent pugui incorporar a l’aula amb facilitat.
  • Entendre’n les limitacions i dificultats i aprendre a integrar-les de manera hàbil i sostenible per al docent.
  • Reflexionar sobre el que esperem del nostre alumnat i aprendre a dissenyar activitats en consonància.
  • Comprendre quan i per què avaluem.
  • Enriquir el repertori de tècniques d’avaluació del docent per tal que l’avaluació esdevingui un instrument veritablement útil, tant per l’alumne com per al docent.
  • Enriquir el repertori de tècniques d’avaluació del docent per tal que l’avaluació esdevingui un instrument útil i agradable, tant per l’alumne com per al docent.
Event Date Event End Date Location Individual Price Capacity Register
09-05-2020 15-05-2020 Can Raspall 95 € 20

Agendas

1

Què vol dir realment treballar per competències?

a. Posem noms a les coses: competències, continguts clau, dimensions, àmbits, matèries.
b. Toquem de peus a terra: pors i llegendes al voltant de les competències.
c. Per què no és el mateix treballar per continguts que per competències?

2

Com ho podem fer? Les metodologies competencials.

a. Treball per projectes.
b. Metodologies cooperatives.
c. Aprenentatge basat en problemes.

3

Què podem fer? Les activitats competencials.

a. Com sabem si una activitat és competencial?
b. Com crear activitats competencials.
c. Com incloure continguts curriculars en activitats competencials.

4

Com anar més enllà de les velles matèries? La transversalitat a l'aula

a. Treballar per projectes: com elaborar projectes de veritat.
b. Les competències transversals: com treballar de veritat allò que en teoria tothom treballa.
c. Organització dels temps i els espais: com superar de manera sostenible les velles barreres del currículum.

5

Com puc avaluar per competències?

a. Funcions i objectius de l’avaluació: què i per què avaluar.
b. Modalitats d’avaluació: com avaluar. Qui i quan avaluar.
c. Instruments d’avaluació: com avaluar. Rúbriques, dianes, portfolis, bases d’orientació.

Speakers

Daniel Guillamon i Jaime

Llicenciat en Matemàtiques

Postgrau en Tutoria i Lideratge educatiu.