La nostra eina de treball “la veu”

La nostra eina de treball “la veu”

La veu és un component essencial de la comunicació humana. Donat que per a un gran col·lectiu de persones, entre els quals es troba el personal docent, la veu constitueix l’instrument fonamental del seu treball, qualsevol alteració o patologia  vocal esdevindrà  situacions adverses en l’àmbit laboral.

Aquest curs vol posar a l’abast dels professor/es tècniques i coneixements  que facilitin la  prevenció, formació i higiene vocal.

  • Sensibilitzar al docent sobre la importància de l’educació de la veu, la prevenció i l’higiene vocal.
  • Potenciar l’equilibri muscular, modificar els punts de recolzament alterats i desbloquejar les zones inhibides del cos, afavorint canvis necessaris per a una fonació lliure.
  • Afavorir una correcta respiració i un control fonorespiratori òptim.
  • Exercitar la mobilitat i flexibilitat de tot el sistema fonorespiratori, la qual cosa permetrà la realització de variacions del timbre, intensitat i to; i la seva adequació a diferents situacions: conversa, veu projectada, veu cantada.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 23-11-2019
Data finalització 30-11-2019
Inici inscripcions 19-09-2019 7:00 pm
Places 30
Tancament inscripcions 21-11-2019 12:00 pm
Import 95 €
Horari de 9 a 13 h.
Nombre d'hores 20 on line i 10 presencials
Dates Dissabtes primer trimestre: 23 i 30 de novembre
Dissabtes segon trimestre: 18 i 25 de gener
Dissabtes tercer trimestre: 9 i 15 de maig
Destinataris Mestres i professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Gabriela Zabala
Lloc Can Raspall (de moment en línia)
Documentació/Temari 2019EEp-LaNostraEinaDeTreball-LaVeu.doc

Mapa de localització

Contingut

Mòdul 1:

Relaxació i equilibri muscular

• Els grups musculars implicats en la fonació • Relaxació general • Punts de recolzament. • Actitud corporal durant la fonació • Verticalitat.

Mòdul 2:

Respiració i coordinació fonorespiratòria

• Respiració diafragmàtica • Respiració Costo-diafragmàtica • Respiració clavicular.
● Aparell Fonador
• Articulació • Entonació

Mòdul 3:

Ressonància i Articulació

• Els ressonadors del nostre cos • Mobilitat i flexibilitat mandibular, lingual i labial. • La llengua durant la fonació • El vel del paladar

Mòdul 4:

Impostació

• La veu projectada parlada • La veu projectada cantada • Intensitat, to i timbre • Prosòdia i ritme

Mòdul 5:

Higiene vocal

● Factors de producció de la veu ● Decàleg racomenatoris

Docents

Gabriela Zabala Porchetto

Cantant professional

• Títol Direcció i Professor de Música del Instituto Superior de Educación Artístico Musical "DOMINGO ZIPOLI" (Córdoba Argentina) • Grau Professional Cant, Conservatori Josep Maria Rueda (Granollers) • 35 anys d’experiència docent treballant en tots els nivells educatius. • Cantant professional • Directora de Cors i Orquestra

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH