Diversitat cultural a l’aula

Diversitat cultural a l’aula

Objectius de l’activitat:

  • Proporcionar recursos per a l’acollida de l’alumnat.
  • Entendre el context sociocultural de la comunitat al que pertany l’alumne
  • Donar eines per facilitar la integració i convivència
  • Oferir destreses que permetin entendre les diverses cultures.
Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
25-05-2020 On_line 95 € 40
01-06-2020 On_line 95 € 40

Contingut

Pendent l'acreditació del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Mòdul 1

La convivència intercultural.

Mòdul 2

Factors personals que s’han de tenir en compte a l’hora de l’acollida inicial: factors culturals i emocionals

Mòdul 3

: L'entorn: la relació del centre educatiu amb la seva comunitat. L’acolliment de les famílies de l’alumnat nouvingut.

Mòdul 4

Recursos per a treballar la diversitat cultural a l’aula//analisi de la pràctica docent

Docents

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.