Detecció i abordatge de les dificultats de la lectoescriptura

Detecció i abordatge de les dificultats de la lectoescriptura

El curs de Detecció i Abordatge de les Dificultats de la Lectoescriptura de 30 hores, dotarà als professionals dels elements necessaris per detectar i garantir l'accés al currículum dels alumnes amb dificultats lectoescriptores.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

  • Identificar els principals  signes d'alerta de les Dificultats de Lectoescriptura
  • Saber dissenyar les adaptacions curriculars individuals específiques a cada necessitat educativa.
  • Saber gestionar i organitzar optimitzant els recursos del centre per tal de solucionar les dificultats d'aprenentatge
  • Conèixer les noves tècniques d'intervenció per a tractar les dificultats de lectoescriptura

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

  • Bases neurològiques dels Trastorns d'aprenentatge de la Lectoescriptura 
  • Identificació i intervenció en cas d’alumnes amb Dificultats de Lectoescriptura
  • Resolució de situacions educatives en una aula atenent a la diversitat: organització i mitjans (eines de detecció, estratègies d’intervenció: SEP, PI, etc.)
Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
25-05-2020 On_line 95 € 40
01-06-2020 On_line 95 € 40

Docents

Lídia Arroyo Navajas

Doctoranda en Educació Inclusiva. Psicopedagoga, Logopeda i mestra de Primària i Pedagogia Terapèutica.

Màster en Neuroeducació i Optimització de Capacitats. Màster en Educació Inclusiva. Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l'aula. Màster en Psicopedagogia Clínica. Docent del Grau de Primària, Màster en Necessitats Educatives Especials, Màster Pedagogies Alternatives, Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l'aula. Directora de TFG's Grau de Primària i Infantil. Directora TFM's Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l'aula de la Universitat Internacional de València.