Ensenyar per projectes

Ensenyar per projectes

Aquest curs ens servirà per entendre què és la metodologia per projectes, i aprendrem a saber quan i com és millor aplicar-la i com fer-ho

Objectius de l’activitat:

  • Aprendre que significa ensenyar per projectes
  • Veure els avantatges i dificultats que presenta ensenyar per projectes, i com fer-hi front
  • Analitzar diverses aplicacions a l’aula del treball per projectes i en quins casos aplicar-ho.
  • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
  • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.
  • Aprendre a utilitzar el treball per projectes a l’aula.
  • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia
Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-06-2020 On_line 95 € 40

Contingut

Mòdul 1

El treball per projectes,

El concepte de treball per projectes.
Avantatges i inconvenients d’aquesta metodologia

Mòdul 2

Teories educatives que avalen el treball per projectes

Teories educatives que avalen el treball per projectes.
Critiques al concepte de treball per projecte.
Aportacions als models educatius del treball per projectes.

Mòdul 3

El treball per projectes, desenvolupament i avaluació

Concepte i trets bàsics de les competències bàsiques.
Com integrar el treball per projectes a l’aula tenint en compte les ccbb.
Com avaluar el treball per projectes.
Que és i que no és un projecte integrat.

Mòdul 4

Exemples d’èxit i com desenvolupar el treball per projectes a l’aula

Exemples d’èxit d'escoles amb treballs per projectes (en diversos nivells).
Com desenvolupar aquesta metodologia.
Conceptes a tenir en compte en el moment de l’aplicació.

Docents

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.