Models educatius alternatius

Models educatius alternatius

Amb aquest curs pretenem donar a conèixer els diferents models educatius existents a cosa nostra, veure'n els punts forts i no tan forts i donar recursos al docent per a  poder aplicar allò que ens permeti tenir aules més immersives i cohesionades.

 Objectius de l’activitat: 

  • Conèixer els diferents models educatius existents
  • Veure diverses aplicacions a l’aula d’aquests models educatius
  • Donar recursos al docent per aplicar alguns parts d’aquest ensenyament a l’aula
  • Tenir en compte els avantatges i inconvenients de les noves metodologies d’aprenentatge
Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-06-2020 On_line 95 € 40

Contingut

Mòdul 1

Teories educatives existents i els models educatius que se'n deriven

Mòdul 2

Models educatius no convencionals presents a Catalunya (Escoles lliures, escola Waldorf, etc...)

Mòdul 3

Exemples d’èxit i problemàtiques dels diversos models educatius esmentats.

Mòdul 4

Aplicacions possibles a l'aula aquests models educatius.

Docents

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.