Nova gramàtica de la llengua catalana

Nova gramàtica de la llengua catalana

Tots sabem que des del 2016 al 2020 hem viscut un temps d’adaptació per a l’aplicació de la nova Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana que va publicar L’Institut d’Estudis catalans l’any 2016.

Enguany, a les portes ja del 2020, per tant, any d’aplicació límit d’aquesta nova normativa, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin conèixer i posar en pràctica algunes d’aquestes novetats sintàctiques i ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Aquest curs es desenvoluparà de forma on-line i amb una durada de 30 hores.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

  • Utilitzar correctament les normes ortogràfiques i gramaticals en la realització de textos propis.
  • Aplicar els criteris bàsics de les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció com a base de regulació en l’elaboració de les pròpies produccions.
  • Utilitzar la puntuació d’un text escrit amb relació a l’organització oracional i la forma del text.
  • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc.
  • Aplicar correctament les noves normatives ortogràfiques i gramaticals de la llengua catalana.
Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-06-2020 On_line 95 € 40

Docents

Marta Gost Mayans

Llicenciada en Filologia Catalana

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Àmplia experiència en el món de la correcció i edició editorial i amb més de deu anys al món de l’ensenyament com a professora de llengua catalana i literatura en diferents nivells educatius.