Plataformes d’aprenentatge TIC II: Google classroom

Plataformes d’aprenentatge TIC II: Google classroom

Tenir una eina externa que permeti als estudiants la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació.  Google ClassRoom facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, apps, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

  • Conèixer GoogleClassRoom tot sabent les possibilitats i limitacions.
  • Crear una classe i les seves parts.
  • Configurar i administrar la classe creada.
  • Afegir alumnes, professors i famílies a la classe.
  • Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de GoogleClassRoom
  • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
  • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
  • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes, professors i famílies.
  • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.
  • Emprar eines externes que nodreixin els continguts digitals disponibles a la classe.
Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-06-2020 On_line 95 € 40

Docents

Guillermo Guerrero Hernàndez

Enginyeria Superior en Informàtica per la UAB.

Professor de Cicles Formatius per la Generalitat de Catalunya: actualment a l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa. Formador Telemàtic ASPEC-SPS: formador de professorat (Moodle) amb certificació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.