Dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament

Dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament

El curs de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament de 30 hores, dotarà als professionals dels elements necessaris per detectar i garantir l'accés al currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

  • Identificar els principals  signes d'alerta de les principals Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament.
  • Saber dissenyar les adaptacions curriculars individuals específiques a cada necessitat educativa.
  • Saber gestionar i organitzar optimitzant els recursos del centre per tal de solucionar les dificultats d'aprenentatge
  • Conèixer les noves tècniques d'intervenció per a tractar les diferents NEE.
Data d'inici Data finalització Lloc Import Places Inscripció
01-11-2019 30-11-2019 On_line 95 € 40
01-12-2019 30-12-2019 On_line 95 € 40
01-01-2020 30-01-2020 On_line 95 € 40
01-02-2020 28-02-2020 On_line 95 € 40
01-03-2020 30-03-2020 On_line 95 € 40
01-04-2020 30-04-2020 On_line 95 € 40
01-05-2020 30-05-2020 On_line 95 € 40
01-06-2020 30-06-2020 On_line 95 € 40

Docents

Lídia Arroyo Navajas

Doctoranda en Educació Inclusiva. Psicopedagoga, Logopeda i mestra de Primària i Pedagogia Terapèutica.

Màster en Neuroeducació i Optimització de Capacitats. Màster en Educació Inclusiva. Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l'aula. Màster en Psicopedagogia Clínica. Docent del Grau de Primària, Màster en Necessitats Educatives Especials, Màster Pedagogies Alternatives, Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l'aula. Directora de TFG's Grau de Primària i Infantil. Directora TFM's Màster en Prevenció i Intervenció Psicològica en Problemes de Conducta a l'aula de la Universitat Internacional de València.