Cuidem el català a l’aula: ortografia, gramàtica i lèxic bàsics

Cuidem el català a l’aula: ortografia, gramàtica i lèxic bàsics

 Objectius de l’activitat

  • Fer un repàs d’aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i sintaxi de la llengua catalana que generen dubtes habitualment
  • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc.
  • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis.

Dates

A escollir:

  • El curs comença el dia 1 de cada mes i té una durada de tot el mes, acabant el darrer dia
  • Mesos d’inici: abril, maig i juny de 2020
Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-06-2020 On_line 95 € 40

Contingut

Mòdul 1

Ortografia

• accent i accent diacrític • vocals en síl·laba àtones • apòstrof • guionet

Mòdul 2

Pronoms

• pronoms febles • combinació binària de pronoms

Mòdul 3

Lèxic

• formació de nous mots: prefixació i sufixació • noves incorporacions al DIEC • mots perillosos

Mòdul 4

Miscel·lània

• Per i Per a • Verbs SER, ESTAR

Docents

Marta Gost Mayans

Llicenciada en Filologia Catalana

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Àmplia experiència en el món de la correcció i edició editorial i amb més de deu anys al món de l’ensenyament com a professora de llengua catalana i literatura en diferents nivells educatius.