El conflicte disciplinari a l’escola: una gestió educativa i eficaç

El conflicte disciplinari a l’escola: una gestió educativa i eficaç

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. En aquest curs, farem una aproximació a la naturalesa i al concepte del conflicte i a les seves causes, conseqüències i implicacions en el món educatiu.

Des d’una perspectiva àmplia i global, dins un context de convivència escolar, presentarem estratègies de gestió i resolució de conflictes en l’activitat docent. Proposarem eines i recursos que vagin més enllà del simple àmbit disciplinari i d’aplicació de mesures correctores.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

  • Familiaritzar-se amb els fonaments d’un context de convivència escolar facilitador del desenvolupament personal i grupal.
  • Identificar competències personals i habilitats socials per afrontar situacions conflictives.
  • Conèixer la naturalesa del conflicte, la seva definició i les seves fases.
  • Desenvolupar diferents estratègies i models d’actuació per a la gestió del conflicte.
  • Adquirir eines i recursos concrets per la gestió de conflictes i mesures disciplinàries dins del context escolar.
  • Reflexionar al voltant dels conceptes de límit, càstig i/o disciplina en l’actual context social.

Propietats de l'activitat

Data d'inici 15-05-2020
Data finalització 15-06-2020
Inici inscripcions 28-04-2020
Places 40
Tancament inscripcions 19-05-2020 11:55 pm
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Mestres d’Educació Primària i Professors/es d’ESO
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Pere Muñoz
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-ElConflicteDisciplinar2.docx

Docents

Pere Muñoz

Psicòleg, Mestre i Educador social

Llicenciatura de Psicologia. Universitat Ramon Llull Diplomatura de Magisteri. Educació Primària. Universitat de Barcelona Diplomatura d’Educació Social. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH