On line

Mentre duri el confinament, els cursos en línia començaran cada dilluns

La majoria d'aquests cursos tenen una durada de 30 dies i s'inicien cada primer de mes, encara que alguns tenen una durada més llarga.

Seleccioneu la data que us interessi començar (Tria edició).

Cuidem el català a l’aula: ortografia, gramàtica i lèxic bàsics

 Objectius de l’activitat

 • Fer un repàs d’aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i sintaxi de la llengua catalana que generen dubtes habitualment
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc.
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis.

Dates

A escollir:

 • El curs comença el dia 1 de cada mes i té una durada de tot el mes, acabant el darrer dia
 • Mesos d’inici: abril, maig i juny de 2020
Import 95 €
Nombre d'hores 30 hores
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Certificat de la Fundació Universitària Martí l’Humà
Docent Marta Gost Mayans
Lloc On_line
Documentació/Temari Cuidem el catala a laula.doc
El conflicte disciplinari a l’escola: una gestió educativa i eficaç

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. En aquest curs, farem una aproximació a la naturalesa i al concepte del conflicte i a les seves causes, conseqüències i implicacions en el món educatiu.

Des d’una perspectiva àmplia i global, dins un context de convivència escolar, presentarem estratègies de gestió i resolució de conflictes en l’activitat docent. Proposarem eines i recursos que vagin més enllà del simple àmbit disciplinari i d’aplicació de mesures correctores.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT

 • Familiaritzar-se amb els fonaments d’un context de convivència escolar facilitador del desenvolupament personal i grupal.
 • Identificar competències personals i habilitats socials per afrontar situacions conflictives.
 • Conèixer la naturalesa del conflicte, la seva definició i les seves fases.
 • Desenvolupar diferents estratègies i models d’actuació per a la gestió del conflicte.
 • Adquirir eines i recursos concrets per la gestió de conflictes i mesures disciplinàries dins del context escolar.
 • Reflexionar al voltant dels conceptes de límit, càstig i/o disciplina en l’actual context social.
Data d'inici 15-05-2020
Data finalització 15-06-2020
Inici inscripcions 28-04-2020
Places 40
Tancament inscripcions 19-05-2020 11:55 pm
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Mestres d’Educació Primària i Professors/es d’ESO
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Pere Muñoz
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-ElConflicteDisciplinar2.docx

Exhaurit.
Contacteu amb la FUMH

Acompanyant i comprenent a l’adolescent - estiu 2020

Aquest curs està dissenyat per a construir llaços d'apropament, comprensió i acompanyament emocional en les diferents etapes i necessitats evolutives de l'adolescència.

El curs està dividit en tres parts: una part d'exposició teòrica de les diferents etapes evolutives que transita l'adolescent, des d'una mirada interna, integrativa i sobre les necessitats que emergeixen en cada una d'elles (preadolescent-adolescent-jove, dels 13 als 21 anys). Una segona part dinàmica i vivencial, per posar consciència en un mateix i a  la pròpia adolescència, per  sensibilitzar i empatitzar a l'educador amb l'etapa i necessitats dels joves; i una tercera part s'obrirà al llarg dels 4 mòduls a espais de conversa, debat, per a compartir diferents sensacions, experiències personals i professionals.

Aquesta formació té com a objectiu principal que l'adult pugui fer una introspecció i pugui portar l’autoconsciència a l'aula o a espais compartits amb els joves.

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

 • Conèixer i familiaritzar-se amb aquesta etapa i les seves necessitats, per obtenir una mirada més global, íntegra i propera amb els joves.
 • Sensibilitzar als mestres i educadors en aquesta etapa tan sensible, imprescindible i significativa dels joves.
 • Capacitar a l'educador de recursos per a establir relacions afectives més properes i riques amb els alumnes.
 • Construir una mirada més sensible i profunda cap a les necessitats afectives i emocionals de l'adolescent i en cada una de les seves etapes (com a persona i dins del context del jove)
 • Adquirir recursos per a facilitar i enriquir la comunicació i relacions entre mestre-alumne.
 • Capacitar al mestre-educador de recursos per poder fer un acompanyament emocional en aquesta etapa evolutiva.
 • Fer adonar-se de quines són i desenvolupar en cada educador les seves potencialitats i capacitats per a gestar relacions més estables i confiades amb els alumnes.
 • Formar i dotar als professionals amb més capacitats i recursos, més confiats i amb més potencial per a desenvolupar la seva tasca de mestre i formador per construir relacions més conscients, més riques i més humanes amb els alumnes.
 • Facilitar i dotar al professional d’eines i recursos com fer un acompanyament emocional per apropar-nos als joves, facilitar la relació i la comunicació.
Import 95 €
Nombre d'hores 30
Dates Mentre duri el confinament s'iniciaran cada dilluns.
Destinataris Docents de primària (cicle superior), secundària o internivell.
Acreditacions Curs acreditat pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Docent Laura Duran
Lloc On_line
Documentació/Temari 2020T-Acompanyant-comprenentLadolescent.doc