Streaming Saligarda

Els cursos en streaming es realitzaran en les dates definides per a combatre el confinament.

Dificultats d´aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament

cameravideo100La formació en línia és l'eina perfecta per aprofundir coneixements: Cursos de 10 hores amb certificat de la FUMH! El plus diferencial respecte la resta de cursos que venim oferint amb regularitat és l'assistència i seguiment en directe per part del professor.

Objectius de l’activitat

  • Identificar els signes d’alerta de les principals Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament.
  • Saber dissenyar les adaptacions curriculars individuals específiques a cada necessitat educativa.
  • Saber gestionar i organitzar optimitzant els recursos del centre per tal de solucionar les dificultats d’aprenentatge
  • Conèixer les noves tècniques d’intervenció per a tractar les diferents Necessitats Educatives Especials

 Continguts de l’activitat

  • Bases neurològiques dels Trastorns d’aprenentatge i del Neurodesenvolupament
  • Identificació i intervenció en cas d’alumnes amb Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament (TEA, Dislèxia, TDAH, TANV)
  • Resolució de situacions educatives en una aula atenent a la diversitat: organització

 

Import 50 €
Horari Horari de connexió: De 17.30 a 20.00h, els dimecres i dijous de cada setmana
Nombre d'hores 10 hores on line + 5 hores presencials (en streaming) repartides en 2 sessions setmanals (dimecres i dijous) de 2,5 hores cadascuna.
Dates 23 al 29 de març, 30 de març al 4 d'abril, Del 14 al 19 d’abril’abril, 20 al 26 d’abril, 27 d’abril al 3 de maig.
Destinataris Tots els nivells educatius: Infantil, Primària i Secundària
Acreditacions Certificat de la Fundació Universitària Martí l'Humà
Docent Lídia Arroyo Navajas
Lloc On_line
Categories Streaming Saligarda, Educació,Curs en Streaming, Formació del professorat,2019-2020
Documentació/Temari Dificultats aprenentatge i trastorns neurodesenvolupament v2.docx