Nova gramàtica de la llengua catalana

Nova gramàtica de la llengua catalana

Tots sabem que des del 2016 al 2020 hem viscut un temps d’adaptació per a l’aplicació de la nova Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana que va publicar l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016. Enguany, ja som a l'any 2020, per tant, any d’aplicació límit d’aquesta nova normativa, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin conèixer i posar en pràctica algunes d’aquestes novetats sintàctiques i ortogràfiques aprovades per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Activitat reconeguda en resolució de data 16/09/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Temari: 2020OL-NovaGramaticaLlenguaCatalana.pdf

Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-05-2021 On_line 100 €
01-06-2021 On_line 100 €

Docents

Marta Gost Mayans

Llicenciada en Filologia Catalana

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Àmplia experiència en el món de la correcció i edició editorial i amb més de deu anys al món de l’ensenyament com a professora de llengua catalana i literatura en diferents nivells educatius.