Ensenyar per projectes

Ensenyar per projectes

Aquest curs ens servirà per entendre què és la metodologia per projectes, i aprendrem a saber quan i com és millor aplicar-la i com fer-ho.

Objectius de l’activitat

  • Aprendre què significa ensenyar per projectes.
  • Veure els avantatges i dificultats que presenta ensenyar per projectes, i com fer-hi front.
  • Analitzar diverses aplicacions a l’aula del treball per projectes i en quins casos aplicar-ho.
  • Donar recursos al docent per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula.
  • Tenir en compte l’ensenyament per projectes a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu.
  • Aprendre a utilitzar el treball per projectes a l’aula.
  • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia.

Activitat reconeguda en resolució de data 16/09/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Temari: 2020OL-EnsenyarProjectes.pdf

Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-05-2021 On_line 100 € 20
01-06-2021 On_line 100 € 20

Docents

Marc Troyano

Antropòleg, gestor cultural i docent.