Estratègies per a la docència virtual

Estratègies per a la docència virtual

Aquest curs pretén reflexionar, debatre i oferir recursos pedagògics i eines per adaptar la docència presencial a la docència virtual, tenint en compte que és fonamental implantar metodologies actives i col·laboratives que ajudin a millorar la motivació de l’alumnat. Una adient adaptació i planificació dels continguts i de la comunicació entre els docents i l’alumnat pot ajudar a oferir una docència no presencial de qualitat.

Activitat reconeguda en resolució de data 16/09/2020 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Temari: 2020OL-EstrategiesDocenciaVirtual.pdf

Data d'inici Lloc Import Places Inscripció
01-05-2021 On_line 100 € 35
01-06-2021 On_line 100 € 35

Docents

Núria Roca

Professora noves tecnologies

Llicenciada en Filologia catalana. Grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics. Màster en les TIC aplicades a l’educació. Formadora.